Публична дискусия за образованието в книжарница Хермес в Пловдив


Утре /24.03/
, четвъртък от 11 часа в книжарница „Хермес“ – Централ ще се проведе публична дискусия на тема „Образованието – Бизнесът – Животът”съвместна инициатива на Център „Образование за демокрация“, Бизнес експертен съвет – Пловдив и Издателска къща „Хермес“. На събитието е планувано и официалното връчване на дипломите на първи випуск „Обучители – консултанти“ от Център „Образование за демокрация“.


ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕТО – БИЗНЕСЪТ – ЖИВОТЪТ”

съвместна инициатива на Център „Образование за демокрация”, Бизнес експертен съвет – Пловдив и Издателска къща „Хермес”

24 март 2011 г. – Пловдив

Цели:

  • Идентифициране на основни проблеми в подготовката и развитието на работещите лица на работното им място и нуждите на местния и регионален бизнес в условията на съвременната икономика;

  • Съвместно изследване на възможности за подобряване взаимодействията между местния и регионален бизнес и образователните институции за професионалното и личностно развитие на работещите лица;

  • Обсъждане създаването на Институт за развитие на социалните умения /ИРСУ/ в Пловдив в съответствие с Европейската референтна рамка за развитие на ключовите компетентности на работещите лица;

  • Да се даде публичност на усилията на бизнеса и местните образователни организации в подкрепата им за професионалното израстване и личностното развитие на работещите лица.

 

Участници: Представители на Бизнес експертен съвет – Пловдив, Образователни организации в подкрепа развитието на работещи лица, представители на институции, граждани.

 

Време и място: 24 март 2011 г., четвъртък, 11.00 часа

Книжарница „Хермес” – Централ, ул.Патриарх Евтимий“ 12, ет.2;

 

ДНЕВЕН РЕД

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРОЦЕС

ОТГОВОРНИК

ВРЕМЕ

1.

Цели, дневен ред, очаквани резултати, правила, роли.

Представяне, обсъждане, съгласие

Водещ, регистратор, всички

5`

2.

Ползите от съвместната обмяна на идеи и съвместна дейност.

Групово упражнение

Водещ, асистенти, всички

5`

3.

Основни проблеми в подготовката и развитието на персонала на работното им място.

Дискусия – минаване по кръга

Всички

15`

4.

Възможности за професионално и личностно развитие на човешкия ресурс в подкрепа на бизнеса и местната икономика.

Мозъчна атака, изясняване, приоритизация

Всички

15`

5.

Представяне и обсъждане на необходимостта от създаването на Институт за социални умения в Пловдив

Дискусия – минаване по кръга

Всички

15`

6.

Официално връчване на Удостоверения на екипа от обучители и консултанти в подкрепа на местното икономическо развитие

Връчване на удостоверения

Най-малко 3-ма представители на БЕС и водещ

7`

7.

Оценка на съвместната дискусия и работа.

+/делта

Водещ, регистратор, всички

3

8.

Следващи стъпки

Дискусия

Всички

5`

 


mediacafe.bg

За автора