Театърът без граници – кратък, но изчерпателен

blackbox2012-5
Една от множеството прояви в рамките на фестивала „Черната кутия”, който се провежда за шести пореден път в града на тепетата, бе една театрална постановка сцената в галерия „Тракарт“. Пловдивската публика се срещна с нещо много нестандартно и непознато.

„Мизерия” е всъщност микро-пиеса, част от нестандартния театър, който испано-чилийска трупа в последно време практикува в Мадрид. Режисьор и автор на пиесата, а и един от главните действащи лица в нея е Иван Рохас.
Правилата на този своеобразен микро-тетър се свеждат до това, че участниците в една такава пиеса са не повече от двама-трима. Представленията са с продължиутелност 10-15 минути. Въпреки това изумлението от това, колко неща могат да бъдат казани в този кратък интервал от време е факт, за присъствалите на проявата.
Останалите участници на сцената бяха Ирен Рубио и Асиер Итуриага.
Друг интересен момент бе субтитрирането на репликите на актьорите в представлението. Реплики, които подобно на филмите, бяха прожектирани на екран зад участниците.
blackbox2012-poslanie
Нека кажем и още нещо характерно за тези микро-пиеси. А то е, че те дават възможност за по-близък контакт на играещите на сцената с публиката. Както самите актьори се изразиха преди началото на представлението – този начин на представяне на театралното изкуство разрушава границите. Понякога част от състава се налага да озвучава самата писа или пък да отговаря за осветлението на сцената.
Акторите споделиха, че такъв тип театър може да се играе навсякъде – на улицата, в хотела, в ресторанта и т.н.
Малкото реквизит дава шанс на актьора да изпъкне, смятат забърканите в това представление. И наистина, както казва артистичният директор на фестивала „Чернта кутия” Слава Младенова, в един град като Пловдив трябва да има повече международни прояви от различно естество – сигурен начин да се бори духовната криза, обхванала обществото ни в последните години.
А, що се отнася до „Мизерия”, тази микро-пиеса показа по безспорен начин, че в Пловдив има място за всякакви артистични прояви, и че най-древния жив град на Европа винаги е бил и ще бъде люлка на културата у нас.

mediacafe.bg – Димо Димчев

За автора