Грабнете лопата в ръка и елате да създадем гора

Младежите от WakeЪп! организират Зелен ден в неделя 25.11 от 10 часа. Ще ги подкрепите ли?
Налягащата ни мраморна хлад и празнична разсеяност никак не позволява активности над минималното задължително. Но инициативи се раждат и всеки един друг момент, освен точният, е късен за тяхното сбъдване. Животът се ражда и има шанс. Веднъж! След включване в НАТУРА 2000 на територията около Ивайловград, един от разсадниците е останал със свободни количества фиданки.
Тази пролет организацията Green Team Bulgaria е оползотворила около 4 хиляди, но в момента има общо около 180 хиляди фиданки от Черен бор (Pinus nigra), Бяла медоносна акация (Robinia Pseudoacacia) и Цер(Quercus cerris).

Този декември разсадникът ще бъде унищожен, тък като по законите на горското стопанство те са прерасли и за тяхното официално залесяване, ще са нужни много повече средства и усилия. Наред със сърдечната подкрепа от други български градове, Пловдив и познатите ни вече с будните си събития WakeЪп! България приемат с нескрит ентусиазъм задачата да дарят живот на около 70 на брой иначе обречени дръвчета.

 

WakeЪп! знаят колко необходима е почвата, за да се изправиш и растеш, колко важни са приятелите, за да повярват в теб и как скромните, но всеобщи усилия, са достатъчни качествено и количествено да въздействат на средата и ума.

Почти като на шега звучат думите им "Ако сте на наша страна /няма нужда от повече слова/ Грабнете лопата в ръка и елате да създадем гора."

 

wakeup_plovdiv

Неделното мързеливо утро ще събере усмихнатите доброволци в 10:00 часа на паркинга на фирма "Филкаб" на Коматевско шосе. Мястото за залесяване е зад прилежащите сгради. Призивът е за присъствие, ръкавички, лопати, кирки и каквото друго се помещава из пренаселените ни с вещи къщи, което отдавна е забравило предназначението си.

Green Team Bulgaria и WakeЪп! задружно канят забравилите вече зелената свежест, да избягат от бетонния уют, защото всяко малко дръвче има шанс. Веднъж!

 

 

Вашият коментар