Какво е Хормония

 

Онази частица съществуване,

която ни прави значими…

Хормония” е мултикултурно студентско общество, чието начало е поставено през есента на 1998 година. Така създаденото общество се ръководи от д-р Соня Райчева. Негови участници са студенти от Пловдивския Университет и от други учебни заведения. „Хормония” надхвърля академичните граници и достига параметрите на своеобразен поетично – музикален форум, в който за участниците не съществуват разграничения по възраст, опит и квалификация, а точно обратното – равнопоставеност.

В „Хормония” всеки е свободен да изложи своите идеи, световъзприятия и чувственост, които именно го превръщат в уникален творец и субект. „Хормония” е своеобразно поле за среща на различни индивидуалности, обединени от любовта към красивото под всичките му форми и измерения.

„Хормония” представя свои авторски творби под формата на спектакли. От годината на своето създаване до сега са поставени в Пловдив и редица други градове на България следните спектакли: „Кой съм аз?”; „Стран(н)ици в нощта”; „Привързани”; „Искам”; „Пътят”; „Нека бъде светлина” и „Заради тебе”.
 
„Хормония” не е ковачница, която изковава готовата човешка мисъл и стих, „Хормония” не е пещ, в която се изпичат омесените хлябове. „Хормония” е простор, в който всеки има право да лети и достига своите върхове. Но не „Хормония” дава крилата, те се раждат в индивидуалната творческа личност. „Хормония” дава попътния вятър, дава слънцето, което да търсим, дава заслонът, в който да се скрием от бурята. 

Вашият коментар