Продуцирана музика

Продуцираната музика е в основата на съвременната музикална индустрия. Музиката, която чуваме  ежедневно е резултатът от труда на нейните творци: авторите /композитор и автор на текста/, изпълнителите и продуцента, който е осъществил записа и осигурил финансирането му. Преди навлизането на записващите технологии не е било възможно музиката да се занесе вкъщи, да се копира, да се продаде като стока или да бъде чута отново и отново.

 

Музиката е била преживяване, можело е да си платиш, за да я чуеш, но след това е оставал само спомен и нищо друго. Технолигиите променят всичко това през 20-ти век. Музиката под формата на запис става продукт, който може да се купува и продава, както и да се възпроизвежда отново и отново, където и когато човек пожелае. В основата на продуцираната музика е звукозаписът и записът на аудиовизуално произведение – даденото произведение, изпълнявано от определен изпълнител се записва, възпроизвежда и разпространява от продуцент във вид на звукозапис – фонограма /на касета, диск и др./ или във вид на аудиовизуален запис – видеограма /картина и звук/, например видеоклип, филм, запис на концерт.
Музикалният продуцент е този, който се занимава с осигуряване на средства за записа, рекламата, разпространението и продажбите на даден музикален продукт, в който вече е вложил средства. Ето защо той има огромно влияние в целия процес на работа на  музикантите от началото до края на тяхната кариера. Той трябва да разбира от всичко – да е музикант, импресарио, арт мениджър. Той е човекът, който помага на музикантите да намерят своя стил. Продуцентите са също и профилирани, защото те се развиват в даден стил – джаз, поп, рок, класика. Те са хората, които познават пазара и знаят как да моделират своя изпълнител, за да е конкурентноспособен. Най-важната част обаче от работата на продуцента си остава студийната.

 

 

В  какво се състои работата на музикалния продуцент?

  • Финансира целия звукозаписен процес /подбира песните, звученето им, изсвирването им, музикантите, които ще участват в проекта, организира  работата в  звукозаписното студио, мастеринга и дигиталната обработка на записа/

  • Организира прехвърлянето и „опаковането” на готовия музикален продукт   на подходящ носител – винилова плоча, аудио или видео касета, дигитален диск или друг вид дигитален носител.

  • Търси пазар за този продукт като осигурява всички средства за неговата реклама и промоция  урежда участия, интервюта, рекламни кампании и др./

  • Осигурява средства /собствени и привлечени от спонсори, банки и други финансови институции/ за турнета и видео клипове, на продуцирания от него изпълнител.

  • Финансира разпространението на готовия музикален продукт.

  • Съветва и направлява продуцирания  от него изпълнител относно цялостната му музикална кариера  като музикални аранжименти, иновации, имидж, сценично поведение и ангажименти.

  • Контролира всички счетоводни операции по производството и разпространението на даден музикален продукт /печалби и загуби от продадени дискове, билети за концерти, авторски права, лицензи и други/.

Съвременни тенденции в продуцираната музика.

 

Разходите за запис драстично намаляват  поради огромния напредък в звукозаписните технологии.

 

Преди изпълнителите са търсили финансовата подкрепа на продуцентите и звукозаписните компании, защото повечето не са разполагали с необходимите минимум 15 000 долара за наемането на звукозаписно студио. Сега вече може да се направи цял албум с помощта на  мощни записващи и миксиращи компютърни програми, които са достъпни за много хора.

 

Разходите за производство и разпространение също  намаляват значително. При плочите и дисковете е било важно да се продават огромни количества, за да се покрият разходите по тяхното производство и разпространение. Това вече не е така: Дигиталното разпрострнение е много по-евтино и няма значение дали се продават 1000000 или 100 копия. Повече от половината от парите от пораджбата на един диск са отивали за покриване на режийните разноски и разходите за маркетинг, които е вложил продуцентът. В момента „онлайн” продажбите елиминират много от разходите по разпространението.

 

Турнетата на изпълнителите вече не се организират и провеждат само с рекламна цел. Преди изпълненията на живо предимно са били използвани с цел да се рекламира нов сингъл или албум. Много от изпълнителите са заемали пари, за да отидат на турне като са се надявали, че ще си върнат загубите по-късно при продажбата на албума. Но изпълнението на живо е особенно умение, много по-различно от правенето на запис в звукозаписно студио. И за онези изпълнители, които умеят да го правят, то може да носи сериозни печалби. Сега едно успешно турне с разумен бюджет може да продаде много повече дискове отколкото видеоклиповете. Примери за тази съвременна тенденция са турнетата на Мадона, Ролинг Стоунс, Брус Спрингстийн.


 

Видове договорни отношения между изпълнителя и продуцента.

 

При така оформящите се трайни тенденции при звукозаписната индустрия се оформят няколко варианта при  продуцирането и разпространението на готовия музикален продукт, които варират от пълен контрол от страна на звукозаписната компания върху музикалния продукт на даден изпълнител  до пълен контрол от страна на изпълнителя върху неговия музикален продукт. Колкото по-ангажиран е даден изпълнител с продуцирането на своя продукт, толкова повече печалба на единица продукт ще реализира той. Освен това много от най-изтъкнатите съвременни изпълнители се продуцират сами и заради огромната творческа свобода, която могат да си позволят по този начин.

 

1. Първият вариант е „равноправно” партньорство между изпълнителя и продуцента. При този вариант на съвместна работа всеки един аспект от музикалната кариера на даден изпълнител  се осъществява от продуцентите или звукозаписната компания  като в екипа на продуцента са привлечени маркетингови и рекламни специалисти, организатори на турнета и мениджъри. Идеята зад подобен вид сделка е  че така се получава огромно насищане на пазара и много добри продажби, зад които стои добре – смазана машина, която на практика печели от всичко, което прави даден музикант или изпълнител. Изпълнителят се превръща в търговска марка, която е притежание на дадена звукозаписна компания или мощен продуцентски екип. Изпълнители, чиято музикална кариера се развива по този начин са Пусикет Долс, Корн и Роби Уилямс. Подобен вид сделка на стойност 120 милиона долара  сключи и Мадона наскоро с компанията Лив Нейшън, чиято основна дейност е промотирането и организацията на концертни турнета. Същата ще получава дял от приходите от концерти и продажби на нейните албуми.

 

2. Следващият вариант е така наречения стандартен договор за разпространение. Продуцентът или звукозаписната компания финансира звукозаписа и осъществява производството, рекламата и разпространението на музикалния продукт. Изпълнителят получава процент от продажбите след като се покрият всички разходи за изброените по-горе дейности, но продуцентът  или звукозаписната компания притежава завинаги авторските права.

 

3. Трети вариант – „лицензионен” договор за разпространение – по същество е същият като „стандартния” с тази разлика че изпълнителят запазва авторските права. Правата за тяхното ползване се предоставят на някоя звукозаписна компания за определен период от време/обикновено 7 години/. След този период правото на лиценз си възвръща самият изпълнител.

4. Четвърти вариант – договор за "производство и разпространение” при който изпълнителят поема сам всички разноски по студийното създаване на продукта без самото производство, опаковане и разпространение на продукта.
 
5. Последен вариант – изпълнителят се продуцира сам  – сам си пише, изпълнява и записва музиката и сам търси пазар за нейното разпространение. Дисковете се продават по време на изпълнения на живо или през уеб сайт. Групи като „Май Спейс” и „Рейдиохед” например купуват или наемат сървър, за да осъществяват даунлоуд продажби по Интернет. В този случай изпълнителите имат най-голяма креативна свобода, но ако предприемат турне ще им трябва сериозно финансиране, защото това е скъпо начинание.

Автор: Огата

 

За автора

Вашият коментар