АМТИИ събира професионалисти от цялата страна за конференция

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ събира специалисти в изкуството от цялата страна на двудневна научна конференция 

На 3 май в АМТИИ се открива традиционната научна конференция „Пролетни научни четения“. Събитието се провежда за осма поредна  година, а от 2016 вече е с участие на учени и преподаватели от висши учебни заведения и арт институции от цялата страна. 

В тазгодишното издание ще вземат участие повече от 45 хабилитирани преподаватели, докторанти, постдокторанти и студенти от Националната музикална академия, Шуменския университет, УниБит, АМТИИ и др. 

Научните доклади са разпределени в секциите „Теория и педагогика на музиката“, „Музикален фолклор и хореография“ и „Изобразително изкуство“.

Началото на конференцията ще се постави в петък от 9:30 ч. в зала „Проф. Иван Спасов“ в централната сграда на АМТИИ. Събитието ще открие проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, зам.-ректор по научната дейност. 

По традиция представените на Пролетните научни четения разработки ще бъдат отпечатани в сборник, който от миналата година с анонимно рецензиране на докладите и е регистриран в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране в НАЦИД.

Вашият коментар