Танцови компании от САЩ, Израел и Украйна на сцената на Драматичния театър

Ден 4 от 12 международен фестивал за театър и танц "Черната кутия"

3 танцови пърформанса от различни краища на света – САЩ, Израел и Украйна силно впечатлиха пловдивската публика

Танцът като изкуство усетиха любителите на нестандартното изразяване в танцовата вечер, която бе представена на четвъртия ден от фестивала на Камерна сцена в Драматичния театър. Тя се състоеше от три части, всяка от които със собствен характер и концепция, като се поставиха темите за човешкото присъствие в ерата на глобализацията, за произхода на джаза, както и за неразривната връзка между живата и неживата материя. 

Първата част беше представена от американското компания Autumn Eckman Dance – САЩ и тяхното танцово дуо “Sardine”. Един от акцентите в изпълнението беше интегрирането на различни видове присъствие – гласово, физическо и звуково. В основата на цялостното изпълнение беше синтезът между звук и танц. Той показа как всичко в природата се структурира, разпада и отново реконструира.

Представеният експеримент на сцената описва трудностите, пред които е изправена всяка личност – рутината на забързаното ежедневие, медиите, които дезинформират ежедневно, липсата на стабилни вътрешни устои. Човекът изменя своята форма, защото е объркан, разконцентриран и непознаващ себе си и своите нужди. Спектакълът на америкалнското дуо е не просто експериментален танц, той постави сериозния въпрос пред присъстващите. Сега сме поставени в ситуация, в която трудно можем да изберем да живеем без средства за масова информация – танцът беше за лекотата и трудностите на живеенето в днешния свят.

 „Познаваме ли света, в който живеем и, ако го познаваме, ще успеем ли да живеем по неговите правила, или ще измислим свои собствени?

Втората част беше представена от израелската компания на Лиор Лазаров. Посетителите на фестивала “Черната кутия” бяха изправени пред предизвикателство наречено “ I saw a fish in the river“. Двете нежни женски тела, тези на Тимеа Лаза и Шарън Барбаков, се преплитаха и раздалечаваха грациозно. Основната идея, която е заложена от хореографа Лиор Лазаров, е сравняването на реалността чрез физическото и духовно себеоткриване. Докато гледаме двете тела, можем да си представим, как това са Егото и Алтерегото на човека- да , има моменти, в които те са в съзвучие, но също така танцът на израелските артисти разкриваше болезнените разриви и противоречия в човешкото съзнание.

Танцьорите са ту риби, ту реки, в които те плуват, променят взаимоотношенията си в пространството. Какво се случва в точката, където двете реки се срещат, стават ли една, текат ли заедно? На тези въпроси можем да отговор единствено и само, ако се допитаме до самите себе си.

Третата част бе запазена за Украйна. В нея укринският хореограф и артист Алина Сокулска завърши вечерта като преведе публиката през историята на джаза и достигна до генезиса на бунтарската музика – Африка. Тя разкри връзката на африканската музика с природното и неподправено движение на тялото идващо от времето, когато танцът е бил не забавление, а ритуал.

Преклонението пред величествената природа и нейните сили е като че ли забравено в съвременния танц, Алина разказа историята на Jazz-a от една нестандарта и вълнуваща перспектива. Жизнерадостното отношение към света и посланията за любов и свобода, носени от Jazz-a, изтичаха от пръстите й. Най-любопитното е, че тя смесва различни стилове танци, като създава свой уникален почерк. Тя е разработила собствен  език чрез интертекста на swing, blues, bebop, tap dance, UK джаз, афро и латин.

Алина не е само новатор в танците, тя е и изследовател на джаз музиката. Цялостното й присъствие на сцената разкри, както задълбоченото  научно познаване на звуците на свободата, така и прилагането на тези знания чрез гъвкавост, страст и професионални танцови умения. 

 Повече за фестивала тази година може да видите ТУК

Снимки: Благовест Попов

Вашият коментар