Младежи от цялата страна създават мрежа за развитие в Пловдив

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) и Национален младежки форум (НМФ) организират национална конференция ‘’Възможности за изграждане на мрежа за развитие и популяризиране на младежката работа на местно, регионално и национално ниво’’ в Пловдив в събота 17.10. 

Срещата ще запчне от 09:30 часа и ще се проведе в новия пловдивски Културен Институт на ул. „Иван Перпелиев” 5. 

"Всички ние, като младежки организации извършваме младежка работа в една или друга сфера и степен. Проблемът е, че нямаме синхронизирани действия и не знаем какво правят другите в посока нейното развитие и утвърждаване", сподели за mediacafe организатора от страна на МСМРБ Даниел Джинсов. 

Целта на конференцията е да се обсъдят възможностите и ползите от това да има мрежа от организации, които да координират и синхронизират действията си за развитие и популяризиране на младежката работа в България. След това младите ще отправят ясни послания на вземащите решения какво трябва да се прави, за да имаме качествена младежка работа на местно и национално ниво!
 
Програма

  • 09:30 – 10:30 – Регистрация
  • 10:30 – 12:00 – Откриване, Представяне на резултатите от Национална среща „Младежки работник”  – презентация и видеа
  • 12:00 – 13:00 – Младежката работа в Европа 
  • 13:00 – 13:30 – Кафе пауза
  • 13:30 – 14:30 – Мрежуване – Ползи и предизвикателства – Лилия Еленкова
  • 14:30 – 15:30 – Работа по групи – Изготвяне на план за действие: Какво трябва да се случи, какви са следващите стъпки за координирани и синхронизирани действия за развитие на младежката работа в България.
  • 15:30 – 16:30 – Коктейл

Вашият коментар