Младежката столица на България стартира набирането на проекти

Стартираха процедурите по подбор на проекти по първите три ключови направления на програмата „Варна – Европейска младежка столица“ 

Набирането на проекти по първите три ключови направления от програмата „Европейска младежка столица 2017“ стартира вчера (1.02) Краен срок за подаване на документите е 20 февруари, а резултатите от конкурса се очакват в началото на месец март.

Чрез първата сесия на направление 5 „Европейска младежка столица и вълна от иновации“ на фонд „Култура“ към община Варна, се обявява покана за финансиране на проекти по следните приоритети:  

5.1 Мрежа на младежки центрове и читалища

То предвижда създаването на програма „Ноктурно“, насочена към читалища и младежки центрове. Целта на програмата, която ще се ръководи от младежи, е да съдейства за преобразяването на пространствата и надграждането на ресурсите в интерес на младите хора.

За това направление могат да кандидатстват проекти, насочени към младежи, които започват най-рано в 17:30 ч. и завършват не по-рано от полунощ, които да се извършват в читалища или младежки центрове. Приоритет се дава на проекти, които са регулярни във времето и работят в сътрудничество с музеи, галерии, арт магазини и др. Стойността, която ще се финансира е до 15 000 лв. на проект. От кандидатите се изисква съфинансиране в размер на 30% от бюджетната сума. 

За кандидатстването по този проект е задължително наличието на споразумение между младежки организации и читалища.

5.2 Проект за милиони – Инно Варна

Целта на Инно Варна е превръщането на една от централните локации в града – Таляна, която се намира в гръцката махала (пространството между улиците „Преслав“ и „Цар Симеон“ и Гаровия площад) в зона за иновации в градската среда. 

По това направление могат да кандидатстват проекти, които насърчават креативните решения в сферата на градския дизайн, развитието на градската среда, предприемачеството, гурме културата, уличното изкуство и др.

Стойността, която ще се финансира е до 15 000 лв. на проект. От кандидатите ще се изисква съфинансиране в размер на 30% от бюджетната сума.

5.3 Варненска младежка медийна академия – вълна на иновации във фестивалите на Варна.

За участие са допустими всички организации, кандидатстващи по направление 1 на фонд „Култура“ – Фестивали и конкурси. Идеята чрез тази програма е да се надградят съществуващи формати с представянето на млади европейски изпълнители, със специален фокус на артисти от градове минали и бъдещи носители на титлата Европейска младежка столица.

Проекти, свързани с фестивали и конкурси с над 20 издания и продължителност над 7 дни могат да получат финансиране в размер до 10 000 лв.

За фестивали и конкурси с над 15 издания, размерът на финансирането е до 7 000 лв., а за такива с над 10 издания – до 5 000 лв. 

Апликационните формуляри и пълните изисквания по програмата могат да бъдат намерени на сайта на фонд “Култура” на Община Варна.

Проектните предложения, постъпили по направление 5 “Европейска младежка столица – вълна на иновации” ще могат да бъдат разглеждани и на сайта на “Варна – Европейска младежка столица” след крайния срок – 20 февруари за подаване на документите. 

За автора

Вашият коментар