Младежки глас с национален лиценз за втори пореден път

Национално Сдружение „Младежки Глас“ получи официално признание за своята дейност и нейните мащаби, като това прави независимата неправителствена организация на младите хора в България единствена, изпълняваща критериите за национално-представителен статут.
 
Активната работа на доброволците и членове на неправителствена организация на младите хора беше удостоена с признанието на Министерство на Младежта и Спорта на Република България. „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ отново получи национално-представителен статут този месец и към момента е единствената организация на младите, създадена в България с подобен официално оценен мащаб и най-високо признание. 
 
Това става факт вследствие на детайлен мониторинг от страна на Държавата на база обхвата и дейността на структурата във всички общини, проведените през последните години мероприятия и броя официални членове, активността и полезността за обществото и развитието на младите. Към днешна дата „Младежки Глас“ е единствената призната българска организация, изцяло отговаряща на критериите по закон и с придобит национален статут. 
 
Неправителствената структура получава лиценз за втори пореден път, като до средата на 2017 г. „Младежки Глас“ също разполага със същия статут на Национална Организация, който е издаден през 2014 г., но съгласно Закона за младежта предстои ново кандидатстване на всички големи структури, след което само тя изпълнява критериите за този мащаб. Заповедта за вписване на „Младежки Глас“ като национално-представителна организация е огромно признание, което до момента през годините са получавали само три български организации, които са изпълнили критериите по закон за мащабност на своята дейност в страната.  
 
Към момента клоновете и членската маса на „Младежки Глас“ продължават да се разрастват ежедневно, вследствие на активната работа на Организацията и желанието на много хора да се присъединят към този процес на доброто за младото поколение. 
 
„Признанието за националния обхват на организацията ни е поредното доказателство за старанието на хилядите ни членове в България за развитието на младите хора. Благодаря на тях и на моя екип, който винаги е отдаден на каузата и работи безрезервно за нея. Младите хора на България имат огромен потенциал, „Младежки глас“ е доказателство, че те могат да бъдат силно организирани и отдадени на мисията за обществото и развитието на родината ни. Благодарим на Министерството на Младежта и Спорта за признанието, това е чест и отговорност като най-голяма структура на младите да продължаваме още по-силно напред, младите не са само бъдещето на България, но и нейното настояще“ – заяви Тодор Йосифов, Национален Лидер на „Младежки Глас“.
 

Вашият коментар