Над 130 „placemaker“-и от цял свят си дадоха среща в Пловдив

Международната конференция “Placemaking connected” събра над 130 участника в Тютюневия град този уикенд. Целта на това престижно международно събитие бе да се постави акцент върху това, че гражданското участие е незаменим ресурс, който осигурява устойчивост в подобряването на градската среда, възможност за повишаване на инвестициите, както и изграждане и поддържане на партньорски взаимоотношения между община, НПО сектора и гражданите

Теми на срещата бяха промяната на градската среда чрез метода ‘placemaking‘, ролята на местните граждани и как чрез подход от долу нагоре, те могат да бъдат овластени да идентифицират проблемите в средата около тях и да предлагат решения за тях и да работят за реалната промяна на пространствата.

Лектори на събитието бяха Рамон Марадес, Ариадна Мигел Аменгуал, Елеанор Аркън, Рене Ройманс, Фредрик Линдстол, Боро Милович, Вивиан Доумпа, Владимир Ус. Всички те представиха своя опит и проекти по които работят за оптимизиране на градски пространства.

Първата ключова лекция от панел 1 „Изкуството да създаваш места“ бе на Рамон Марадес. Той представи кратка презентация за  La Marina de València – уникална крайбрежна зона, която обединява бизнес развитието, иновациите, културата и участието на обществеността.

Втората ключова лекция отчете Ариадна Мигел Аменгуал, която говори за идеята на супер-кварталите (Superblocks) в Барселона. Тя разказа по-подробно за това как Superblocks се бори с увеличаването на броят на автомобилите и какви са плановете за бъдещето на града и как около 60% от улиците с автомобилно движение ще се превърнат в “citizen spaces” или пространства за гражданите.

Панелът „Градове за хората“ започна с презентация на Владимир Ус. Той говори за „(Себе)изразяващият се и демократичен град“, като акцентира върху необходимостта от отварянето на пост-социалистическите градове за участие в различни проекти въвличащи художници, архитекти, дизайнери, куратори и културни мениджъри, изследователи, активисти.

На подиума, като част от панел 2, застана и Вивиан Доумпа и разказа за проекта Tópio: Creative Placemaking for Young Community Leaders и въздействието на ‘placemaking’- a върху децата.

Практическият панел в конференцията представи иновативни решения за трансформиране на градска среда от Елеанор Аркън, Рене Ройманс, Фредрик Линдстол и Боро Милович.

При закриването на конференцията се проведе и символично награждаване със специални плакети на 10-те места от проекта „_Място – Доброволчество с въздействие“.

Участие в конференцията взеха още Ласка Ненова от сдружение „БГ Бъди активен“, Йерун Лавен от STIPONL,Тодор Кесаровски от сдружение“|НЕ|формално“, Илия Димитров от списание НУЛА32 и Гина Кафеджиян от Пловдив 2019.

За конференцията „Placemaking Connected“:

Конференцията „Placemaking Connected“ се организира от сдружение „BG Бъди активен“ в партньорство с сдружение  „|Не|формално”, Фондация „Пловдив 2019“, „European Placemaking Network” с цел да инициира създаването на регионална мрежа от ентусиасти, експерти, доброволци, която да даде възможност на всички активисти в региона, да работят заедно, чрез комбинирането на ресурси – за развитие, учене и обмяна на опит. Така градовете, гражданското общество и професионалистите в сферата ще могат да посрещнат предизвикателствата на променящата се градска среда заедно. 

Събитието бe част от програмата на европейската ‘placemaking’ мрежа, развиваща обща платформа за професионалисти от целия континент. Освен това, то цели да отвори дискусията за координирано ‘placemaking’ движение в България и региона за създаване на устойчива и качествена градска среда.

Вашият коментар