ООН с международно признание за младите хора в България

ООН акредитира Национално Сдружение „Младежки Глас“ със специален консултативен статус 
 
След близо едногодишен мониторинг от страна на Организацията на Обединените Нации и по препоръка на Комитета по неправителствените организации, Национално Сдружение „Младежки Глас“ получи официално специален консултативен статус към Икономическия и социален съвет на ООН.
 
Икономическият и социален съвет на ООН (ИКОСОС) на свое заседание, състояло се в гр. Ню Йорк, САЩ, утвърди препоръката на Комитета по неправителствените организации, на Национално Сдружение „Младежки Глас“ да бъде предоставен специален консултативен статус в системата на ООН. 
 
Съгласно процедурата за кандидатстване, най-голямата българска младежка неправителствена организация входира документите по кандидатурата си преди година и два месеца. През този изискван от страна на ООН срок, първо Комитетът по неправителствените организации, а впоследствие и ИКОСОС, разгледаха представената от Национално Сдружение „Младежки Глас“ документация, изискваха допълнителна информация и проведоха мониторинг на дейността на организацията в Република България и зад граница, включително членска маса, изградените структури и органи на управление, мероприятия, полезност за обществото и младите хора. 
 
След успешното преминаване на двата етапа в процедурата, по препоръка на Комитета по неправителствените организации и след проведено гласуване на заседанието на Икономическият и социален съвет, отношенията на най-голямата неправителствена младежка организация в България с ООН вече имат официален характер. Международното признаване и получената акредитация са поредното доказателство, че младите хора в страната ни имат потенциал.
 
Организацията на обединените нации е международна организация, учредена официално през 1945 год. със седалище в гр. Ню Йорк, в която членуват 193 държави и основната й цел е спазване на мира и сигурността. ООН предприема действия и по въпросите, с които се сблъсква човечеството през 21 век, като изменението на климата, устойчивото развитие, правата на човека, разоръжаването, тероризма, здравни извънредни ситуации, равенство между половете, производство на храни и др. 
 
Икономическият и социален съвет (ИКОСОС) е един от шестте основни органа на Организацията на обединените нации, който отговаря за ръководството и координацията на икономическите, социалните, хуманитарните и културните дейности на ООН. Той е най-големият и най-сложен помощен орган на ООН. Всяка година неправителствените организации с консултативен статут  получават предварителния дневен ред на ИКОСОС. Те имат привилегията да поставят въпроси в дневния ред на ИКОСОС и неговите помощни органи, могат да присъстват на срещите, представяйки  писмени изявления, да правят устни презентации пред правителствата, да лобират и огранизират събития.
 
Консултативният статус в системата на ООН намира основа в член 71 от Устава на Организацията на обединените нации. Неправителствените огранизации по света, като НС „Младежки Глас“, които имат специална компетентност, обхват, мащаб на дейност и значимост за обществото, занимават се конкретно с някои от областите на дейност, обхванати от ООН, и отговарят на критериите за акредитация, след мониторинг и одобрение от страна на ИКОСОС, получават признание като „организации със специален консултативен статус“.  
 
„Това е огромно признание от страна на ООН за България, за дейността на младите хора в страната ни. Голяма стъпка напред за бъдещото развитие на младежите ни на световно ниво, като Организацията ни ще има честта да ги представлява. Благодаря на Националния ЩАБ на „Младежки Глас“, Областните ни Председатели и структури, членовете ни – това е заслуга на младите хора на България и екипа ми“, коментира Тодор Йосифов, председател на „Младежки Глас“.
 
Припомняме, че преди броени дни, за пореден път, Сдружение „Младежки Глас“ получи от Министерство на Младежта и Спорта лиценз за национално-представителна организация, на база мониторинг на дейността й за младите хора и нейните структури в цялата страна, като само Сдружението отговаря на законовите критерии за предоставяне на национален статут.  

За автора

Вашият коментар