Пета среща за създаване на прозрачност в работата на Общински съвет Пловдив

На 22.03.2016г. (Вторник) от 18:30ч. в „Икономическа библиотека” Пловдив, ул. 11-ти Август 1 (до Градска художествена галерия) ще се проведе V-a среща-разговор с тема “Създаване на прозрачност в работата на Общински съвет Пловдив”.

По време на предходните четири срещи, участие взеха граждани, представители на медии и НПО, както и представители на Общински съвет Пловдив. Присъстващите споделиха ценни препоръки за подобряване на дейностите по мониторинг, които Фондация Бауерзакс взе предвид при планиране на свои последващи дейности. 

Фондация „Бауерзакс” отправя покана към всички граждани, представители на медии, неформални групи, граждански сдружения и НПО, желаещи да помогнат в осъществяването на мониторинг на Общински съвет Пловдив, както и при разширяване на обхвата на мониторинговите дейности, да вземат участие в предстоящата среща.

По време на срещата ще бъде обсъдено следното:

•    Възможни механизми за подобряване прозрачността в работата на местните власти 
•    Възможни инструменти и канали за достигане на мониторинговата информация до по-широк кръг от хора
•    Изграждане на неформална мрежа за размяна на информация и осъществяане на мониторингови дейности

Създаването на прозрачност и запознаването с дейностите на Общински съвет Пловдив и неговите комисии бяха идентифицирани от Фондация Бауерзакс като ключови фактори за насърчаване и подпомогане активността на гражданите и НПО и включването им в процесите на обсъждане и взимане на решения. За целта бяха осъществени наблюдения на 20 заседания на комисии към Общински съвет Пловдив, както и експертен, мултидисциплинарен анализ на информацията от заседанията.

Повече информация за създадените доклади, проекта и финансиращата го програма може да намерите на интернет страницата на фондация Бауерзакс.

Тази статия се издава в рамките на проект ”Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на материалите в статията се носи от фондация Бауерзакс и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 

 

Вашият коментар