Рисуват 4 знакови сгради в 4 града на страната

Конкурс за художествена стенопис ще се реалиира върху избрани 4 знакови сгради в 4 града на България – София, Пазарджик, Габрово и Пловдив с награден фонд 2000 лева

Платформата “Нарисувай ми стена” подкрепя реализирането на художествени решения за обществени  градски пространства и интериори на обществено значими сгради в цялата страна.

Предизвикателството отправено тази година към уличните художници в цялата страна е да предложат контекстуално тематично изрисуване на видима стена като създадат разпознаваема художествена  идентичност. Целта е реализираната стенопис да олицетворява духа на мястото и съвременния градски живот в България. В конкурса могат да участват отделни физически лица, както и екипи с оригинални идеи, които с общи усилия да създадат цялостен художествен облик на съответната сграда.

Конкурсът ще набира предложения от 25.04 до 25.05.2016 г. Журито ще оценява в седмицата 25-30.05.2016 г. Победителите за всеки град ще бъдат обявени на 13.06 понеделник, след финалното гласуване на публиката през сайта в седмицата от 1-11 юни.

На победителите ще бъде връчена парична награда от 2000 лева и ще бъдат покрити разходите за път и престой по време на реализацията на терен. За всеки обект при достатъчно предложения с висока художествена стойност журито и публиката ще излъчат по един победител, чиято творба ще бъде реализирана след допълнително детайлизиране на техническите детайли в периода юли-октомври месец 2016.

Повече информация за графитите в България може да намерите в graffiti.bg

Вашият коментар