Четвърта национална студентска сесия физика организира Пловдивският университет

Форумът е посветен на Международната година на светлината

Млади учени от страната, студенти и докторанти по физика ще демонстрират знанията и възможностите си по време на Четвъртата национална студентска научна сесия в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, която ще се проведе от 25 до 27 март.

Форумът е част от международната програма на събитията, посветени на Международната година на светлината – 2015, разказа деканът на Факултета по физика и инженерни технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“ доц. д-р Желязка Райкова, която е и начело на организационния комитет на проявата.

Доц. Райкова припомни, че сесията се организира за четвърта поредна година от ФФИТ и Студентския съвет към ПУ „Паисий Хилендарски“ и с подкрепата на Фондация „Еврика“. Във връзка с Международната година на светлината е подготвена изложба с фотографии на студенти от Пловдивския университет и с рисунки на ученици от Пловдив и областта. Творбите са посветени на физични явления, свързани с видимия спектър на електромагнитното лъчение.

Програмата на Националната студентска научна сесия по физика и инженерни технологии включва още устно и постерно представяне на доклади, чиито автори или съавтори са студенти и докторанти. Ще се проведе и конкурсът за научен проект „Еврика“.

Националната студентска научна сесия е събитие, осигуряващо поле за изява на млади учени, студенти и докторанти в областта на физиката, инженерните технологии и методиката на обучение по физика във Физическите факултети и катедри на висшите училища в страната и в Българската академия на науките. В неформална среда младите бъдещи специалисти ще имат възможност да представят проекти и научни изследвания, по които работят. Осигурява се форум за обсъждане на иновативни идеи и актуални проблеми в съответната научна област, както и се създават нови контакти, даващи възможност за общи инициативи.

Предвижда се изложение на продукти и рекламни материали на едни от водещите фирми в България в областта на физиката и инженерните технологии, възобновяемите енергийни източници, електрониката и комуникациите, фотониката и лазерните технологии, полимерните материали, компютърните професии и много други. Тези фирми са подходящ пример за едни от възможните бъдещи професионални реализации на младите инженери и физици.

Вашият коментар