Бизнесът за Пловдив кани на обществено обсъждане за качеството на въздуха

Сдружение „Бизнесът за Пловдив” кани гражданите и медиите на обществено обсъждане на тема: „Подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив“.

Сдружението ще представи становище, съдържащо мерки, които Община Пловдив да предприеме за решаване на този обществено значим проблем. 

Целта на общественото обсъждане е гражданите на Пловдив и заинтересованите страни да изкажат своите мнения, препоръки и предложения, на базата на които ще бъде завършен списъкът от комплексни мерки и внесен в Община Пловдив, за иницииране на реални и ефективни действия за постигане и поддържане качеството на въздуха, съгласно законоустановените норми.

Обсъждането ще се проведе на 31.01.2018 г., сряда, от 18.00 ч., в зала „Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив, пл. „Съединение“ №1.

Снимка: Илия Димитров

Вашият коментар