Седмата национална студентска научна конференция „Екологията – начин на мислене” – в началото на май

Седмата национална студентска научна конференция „Екологията – начин на мислене” ще се проведе на 9 май 2015 г. в Биологически факултет- гр. Пловдив.

 Целта на конференцията е да предостави възможност на студентите от ПУ и други ВУЗ от страната да развият своето екологично и биологично мислене и да представят своите научни и научно-популярни разработки. Традиционно конференцията акцентира върху различни области на екологията, опазването на природата и екологичното образование.

Форми на участие

Доклад (времето за представяне на докладите е 12 мин + 3 мин време за въпроси (общо 15 мин).Моля, желаещите да участват, да попълнят формулярите за участие и да ги изпратят на ss.biologyfaculty.pu@mail.bg, не по-късно от 15 април 2015 г.(включително). Пълният текст на научно-популярните доклади (до 15 страници, с таблици, фигури и литературният списък) ще бъдат отпечатани в специален сборник с доклади, ако те отговарят на изискванията и бъдат изнесени на конференцията. Те не бива да са публикувани до този момент. Първият автор на доклада задължително трябва бъде студент. Представянето на докладите е на български език, а публикуването в сборника може да бъде на български или английски език (по желание на автора).

По идея на организационният комитет, тази година за трети път успоредно с конференцията ще се проведе и фотоизложба под мотото „Екологията – начин на мислене и действие“. Във фотоизложбата могат да вземат участие само студенти и докторанти със собствени снимки, правени в България. Снимките трябва да са в посоченото тематично направление. Допуска се участие с до 6 снимки. Размерът на снимките трябва да бъде – ширина: 18 см и височина 13 см (цветни или черно-бели).

Конференцията ще се проведе в 15 аудитория в сградата на Биологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Тодор Самодумов“ 2 (до Античния театър).

ВАЖНИ СРОКОВЕ

  • Краен срок за подаване на заявки за участие за конференцията: 15 април 2015
  • Краен срок за предаване на  пълният текст на докладите:9 май 2015
  • Краен срок за подаване на заявки за участие за фотоизложба: 1 май 2015

Седмата национална студентска научна конференция „Екологията – начин на мислене” се организира от катедра „Екология и ООС” към Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и Студентски съвет – ПУ „Паисий Хилендарски”.

Допълнителна информация можете да намерите ТУК

Вашият коментар