196 деца са приети в първи клас след второто класиране в Пловдив

Публикувани са резултатите от второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2021/2022 учебна година. Участие взеха 279 деца, които кандидатстваха за обявените 551 свободни места.

Класирани са 196 деца, като 78,6 % от тях са в списъците на приетите по първо желание. За тях предстои записване в срок до 02.07.2021 г. До тогава родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка в училището, в което са класирани. Не се изискват документи за удостоверяване на адресните регистрации на децата, тъй като проверката е автоматична.

За неприетите 83 деца предстои трето класиране, което ще се проведе на 13 юли 2021 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 5 юли . Срокът за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 11 юли 2021 г. /включително/. За  подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в училищата срокът е 8 юли 2021 г.

За да няма затруднения при подаването на документите за записване, родителите на класираните деца е необходимо да уточнят времето за записване, като се свържат с представители на училището или потърсят актуална информация на интернет страницата му.

Заявленията на родителите на некласираните деца се прехвърлят автоматично към третото класиране, но предвид променения брой свободни места препоръчваме да се подадат нови заявления, съобразени с възможностите на училищата за прием. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.

За автора

Вашият коментар