Доброволци работят с деца от Клиника по детска хирургия на УМБАЛ

През септември стартира уникален за страната проект  за работа на доброволци с деца, настанени за лечение в Клиника по детска хирургия на УМБАЛ “Св. Георги” гр.Пловдив.

Проектът за създаване на  „Терапевтична зона за емоционална подкрепа” и ще се реализира в периода септември – март.

Проектът цели създаването на терапевтична зона за емоционална подкрепа на децата, настанени  в Клиника по Детска хирургия към УМБАЛ “Св. Георги“ , гр. Пловдив. Това ще бъде постигнато чрез въвличане на доброволци към болницата, които да се грижат за децата в пред, оперативно и след оперативно състояние чрез игри и занимания, съобразени с тяхното състояние и възраст. Това ще интегрира децата с различен социален статус, с различен етнос и култура, ще подобри комуникацията между тях и ще развие толерантност у малките пациенти. Доброволците  ще се обучат в специфични и интересни техники за терапия: музикотерапия и творчески дейности, които ще прилагат на практика при децата.

В проекта ще се включат около 30 доброволци, които ще преминат специализирани обучения за доброволчество, специфики при работа с деца и пациенти в хирургично отделение, както и по музикотерапия и арт терапия. Те ще посещават клиниката 2 пъти в седмицата, провеждайки игри и съобразени занимания за разведряване на малките пациенти, под супервизията на екипа на клиниката. 

За автора

Вашият коментар