Дигитализират културно-историческото наследство на Пловдив

Европроектът е на стойност 740 000 евро, като близо 50 000 обекта от пловдивското културно-историческо наследство ще бъдат  дигитализирани.

Дигитализация от подобен мащаб на движимото и недвижимо културно наследство се предприема за първи път на територията на Община Пловдив. Тя ще се осъществява по два основни метода – чрез  изградените в рамките на проекта –  два дигитални центъра и четири мобилни дигитални станции, и чрез уникална по рода си етнографска експедиция. Тя ще се проведе за първи път на територията на град Пловдив с цел документиране на културни обекти и културното наследство на града.

Това ще се случи чрез създаването на електронна база данни на паметници, археологически разкопки, книги, скулптори, предмети на бита, дрехи и различни други артефакти ще допринесе за опазването и съживяването на културното наследство и насърчаване на разнообразието в културата и изкуствата, както и съхраняването му за бъдещите поколения. Проектът ще осигури широка обществена достъпност и културен диалог, които да подчертаят европейската идентичност и ще насърчава културното многообразие.

Проектът е за срок от 13 месеца, като ще се изпълнява в партньорство между Община Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов“, Регионален исторически музей – Пловдив, Регионален археологически музей, Общински институт „Старинен Пловдив“ и Градска художествена галерия – Пловдив.

За целта на дигитализацията ще бъде назначен персонал от четиринадесет експерти. Целевите групи, дефинирани в проектното предложение  са изследователи, студенти, музейни и научни специалисти; културните и научни институции в Пловдив; лица, интересуващи се от културно наследство; трайно безработни младежи, които ще бъдат обучени да провеждат дигитализация.

По изискване на финансиращия орган 10 % от тях ще бъдат от ромски произход. Проектът ще бъде насочен и към жителите на град Пловдив, които ще се запознаят по-добре със своята културна история. 

За автора

Вашият коментар