Важни телефoнни номера за Пловдив при нужда

ДФ Пловдив 112 е създадпрез 2013 година. Дейността на формированието е реакция при бедствия, аварии и катастрофи и отстраняване на последствията след тях. В момента те са най-голямото формирование от този тип в страната, което наброява екип от 75 винаги готови да се отзоват младежи, а и не само. Освен участие в спасителни акции Доброволно Формирование Пловдив 112 провеждат и безплатни обучения по всякакъв вид спасителна дейност в базата си в Пловдив. 

В момента има огромен интерес от млади хора, които искат да се включат и да помагат в случай на нужда. 

"В създалата се ситуация ДФ Пловдив 112 има готовност за осигуряване на логистични екипи за доставка на храна и медикаменти до хора от рискови групи и малки населени места (особено в Родопската яка, където има предимно възрастни хора).

Също така колегите от Български Съвет за Реанимация Bulgarian Resuscitation Council и техния председател Bryan Carson предложиха помощта на студентите по медицина (главно чужденци) за това начинание.

Колеги от София вече са инструктирани за действия при такава ситуация, ние сме готовност да съдействаме, където е нужно.

Набирането на доброволци за логистични задачи, свързани с мерките за овладяване на епидемията от COVID-19.

  • Желаещите трябва да са здрави на първо място – без температура, кашлица и други симптоми. Да не страдат от хронични респираторни, кардиологични и диабетни заболявания.
  • Възраст от 18 до 50 години
  • Желателно е да разполагат с лични предпазни средства – ще се опитаме да набавим ако на някой нещо липсва, но разполагаме с ограничен ресурс. Нужно е да имате: Очила, Маска, Ръкавици, Желание да помагате безвъзмездно на хора в нужда.
  • Наличието на МПС е добре да се отрази в документа, който ще изпратим за попълване на желаещите, уточняваме, че няма как да покрием горивото, така, че изборът е ваш за това.
  • Екипите ще се състоят от 2-ма човека.
  • Всички записали се ще преминат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО инструктаж в нашата база, ще попълнят декларация за съгласие и ще получат временена карта, удостоверяваща, че са част от организацията ни.

За автора

Вашият коментар