Видео-жестов превод е най-новата услуга за граждани на Пловдив

Видео-жестов превод е най-новата услуга за граждани, която стартира в Пловдив от 18-и септември. Тя е предназначена за хора с увреден слух, а за осигуряване на доброто ѝ качество в деловодството на пл. „Стефан Стамболов“ има специален таблет, чрез който служителите на администрацията се свързват с оператор, който да проведе видеоразговора.

Целта е гражданите с увреден слух да имат по-добър достъп до услугите и информацията, която общината им предоставя. Вече е поставен и специален стикер на гишето, който информира за наличието на услугата  „онлайн жестов превод“.

Въвеждането ѝ е един от начините  да се помогнат глухите хора да живеят самостоятелно и да участват пълноценно във всички аспекти на живота чрез подобряване на достъпността на средата.

Видео-жестовият превод се осъществява в реално време посредством интернет връзка. Личните данни и конфиденциалната информация, която се предава по време на разговора, са защитени в съответствие със законодателните норми. Желание за видео-жестов превод се заявява 24 часа по-рано посредством специална календарна система, която глухият човек използва.

Стартът съвпада и с отбелязването на Международната седмица на глухите – 18-24 септември.

 

За автора

Вашият коментар