Второто „Гражданско жури“ обсъжда местния бюджет

Формирането на бюджета на община Пловдив за 2014-а година ще бъде темата на второто издание на „Гражданско жури“. Заседателите ще чуят мненията на специалисти-икономисти, както и представители на общината и общинския съвет. Второто „Гражданско жури“ ще се проведе на 1 декември в Икономическа библиотека на ул. „Капитан Райчо“ 50, ет. 2 – в Маркет център над Карфур.

Участниците в журито ще обсъждат три основни теми – процедурата по формиране на общинския бюджет, приходната част – източниците на финансиране, местните данъци и такси, както и разходната част – видовете разходи, кои са приоритетните сфери, как се ограничават разходите и др.

„Гражданското жури” е механизъм предоставящ възможност на гражданите да оформят колективни препоръки към местната власт и позволява на вземащите решения да добият представа за обществените нагласи. Първото издание се проведе преди около месец и предложи редица идеи за бъдещето на площад „Централен“ и предстоящия архитектурен конкурс.

Все още всички желаещи да участват граждани, могат да заявят участие на адрес http://votx.org/poll/ . След 20 Ноември ще бъдат избрани 12 “заседатели”, които да участват в обсъжданията. Събитието, което ще продължи в рамките на един цял ден, ще бъде излъчвано и на живо по интернет.

Проект „Активно гражданство – подходът Бауерзакс” се реализира от фондация „Бауерзакс” с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Повече за механизъм „гражданско жури” – тук.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Бауерзакс и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. Повече за Програмата може да прочетете тук.

Вашият коментар