Гейм оувър! Варна прехвърли акциите си в Панаира на „Пълдин туринвест“

Варненският общински съвет даде съгласието си за прехвърляне на акциите, които община Варна притежава в „Международен панаир Пловдив”, на дружеството „Пълдин туринвест”. Решението беше взето след дискусия с 28 гласа „за“, 15 – „против“ и 5 – „въздържал се“.

Гласувано бе Община Варна да стане акционер в „Пълдин туринвест”, като апортира в пловдивското дружество 16 314 400 броя обикновени поименни безналични акции, с номинал на всяка една от по 1 лев, от капитала „Международен панаир Пловдив”.

Съветниците упълномощиха кмета на Варна да предприеме и извърши всички необходими фактически и правни действия по изпълнението на решението.

Припомняме, че срещу взимането на това решение имаше огромен натиск от страна на пловдивската общественост, както и от страна на опозиционните партии в града.

Ето с каква реакция излезе преди минути Веселина Александрова от „Демократична България“:

„Историческо решение, взето с крещяща липса на мотиви и противно дебелокожие!“

Часове по-рано Ивайло Мирчев обобщи вече станалите факт събития по следния начин:

„Само след часове ще станем свидетели на скритата приватизация на Пловдивски панаир. Утре общинският съвет във Варна ще гласува апорт на 29% от панаира в дружество на Гергов и държавата вече няма да има никакъв контрол.

Община Варна е получила 16 млн. акции на панаира безвъзмездно през 2016 г., за да си откупи „дупката“ в центъра на града. Това не се случва и през 2017 г. ОС гласува да върне акциите на Министерство на икономиката. Четири години по-късно акциите все още са притежание на община Варна, която смята да даде чрез тях пълен контрол на Гергов над Пловдивски панаир.“

ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Под прицел: Тъжната участ на Панаира

За автора

Вашият коментар