Италия удължи срока на ограниченията за влизане в страната

Правителството на Италия прие нов декрет за ограничаване на разпространението на COVID-19, който ще бъде в сила от 6 март до 6 април. За пристигащите от България остава в сила задължението за представяне на отрицателен молекулярен или антигенен тест (чрез проба от носоглътката), направен до 48 часа преди влизането в Италия.

България остава в списък от държави „C”. За пристигащите в Италия от тези държави се прилага следният режим:
– задължение за представяне на отрицателен тест – молекулярен или антигенен чрез проба от носоглътката, направен до 48 часа преди влизането в Италия, а при непредставяне на такъв – подлагане на 14-дневна карантина;
– задължение за попълване на декларация с данните на лицето, причините, началната и крайната точка на пътуването. Декларацията е достъпна на италиански и на английски език.
– задължение за информиране на местната компетентна здравна институция за пристигането в Италия, дори и при липса на симптоми на вируса.

Сред изключенията от задължението за поставяне под карантина, както и от задължението за представяне на отрицателен тест, при условие, че не са налице симптоми на COVID-19, се открояват следните хипотези (неизчерпателно изброяване):
– влизане в страната за период, който не надвишава 120 часа, по доказани причини, свързани с работа, здраве или абсолютна спешност, при изтичането на който лицето следва незабавно да напусне територията на Италия, като в противен случай подлежи на карантина;
– транзит, с лично превозно средство, през италианска територия, за период, който не надвишава 36 часа, при изтичането на който лицето следва незабавно да напусне територията на Италия, като в противен случай подлежи на карантина;
– дипломатически или военен персонал, персонал на ЕС или международни организации при упражняването на функциите им;
– екипаж на транспортни средства;
– пътуващ персонал;
– влизане в страната по причини, свързани с работа, което е уредено от специални протоколи за сигурност, одобрени от компетентните здравни власти;
– влизане в страната по неотложни причини, вкл. за международни спортни събития, след разрешение от страна на Министерството на здравеопазването и при представяне на отрицателен тест – молекулярен или антигенен, направен до 48 часа преди влизането в Италия;
– медицински персонал;
– ученици и студенти, които поне веднъж седмично посещават занятия;
– деца на възраст под 2 години (нововъведение спрямо предишната уредба).

По-подробна информация за режима на пътуване и конкретните изключения може да бъде намерена на следния сайт: https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html.
Съветват се българските граждани, преди да предприемат пътуване до Италия, да попълнят и поддържания от италианските власти въпросник, чрез който може да получат индивидуална информация относно изискванията за пътуването до страната – https://infocovid.viaggiaresicuri.it/.

При нужда от съдействие българските граждани в Италия могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Рим на следните телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643 , както и на мобилен телефонен номер в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на посолството: consul@bulemb.it
Консулско съдействие може да получите и от генералното консулство на България в Милано на следните телефонни номера: 0039 3756596458, 00390284942941, както и на имейл адрес: Consulate.Milan@mfa.bg

Вашият коментар