Медицинският университет инвестира в научноизследователска дейност

Медицински университет – Пловдив все повече инвестира средства и интелект в научноизследователската си дейност. Като признание за големия си научен потенциал висшето училище получи статут на изследователски университет от Министерството на образованието и науката, съобщи ректорът проф. д-р Мариана Мурджева.

Голямата награда “Питагор” за млад учен за принос в науката тази година МОН присъди на д-р Мария Ивановска от Катедрата по микробиология – за изследванията є върху имунологичната реактивност при остър и хроничен стрес.

Миналата година д-р Ангел Джамбов от Катедрата по хигиена спечели голямата награда “Питагор” за млад учен за проучванията си по действието на физическите и социалните фактори върху здравето на хората. Тази година д-р Джамбов е в топ 1% в класацията на Станфордския университет на учените с най-голямо влияние върху световната наука през 2020 година.

Учебната дейност е от ключово значение за рейтинга на Медицинския университет – Пловдив, за финансовата му стабилност и просперитет. Затова тя е във фокуса на вниманието на всички университетски структури, управляващи качеството.

МУ – Пловдив осигурява първокласно медицинско образование, отговарящо на съвременните изисквания и потребности. Дори в условията на COVID-19 се забелязва нарастващ интерес към висшето училище. В университета се обучават студенти от над 40 държави – Великобритания, Германия, Италия, Гърция, Австралия, САЩ, Канада, Япония и други.

Още през есента на 2018 г. университетът стартира технологична трансформация, като адаптира образователния процес за работа в дигитална среда. Това позволи бързо преминаване към дистанционно обучение в условията на COVID-19 без прекъсване на учебния процес.

Изграден беше Център за електронно и дистанционно обучение, разработващ нови технологии. Конфигурирането на Moodle в облачното пространство като Azure и интегрирането му с Microsoft 365 позволи провеждане на синхронно и асинхронно дистанционно и хибридно обучение на студенти, специализанти и докторанти. Създаденият информационен портал осигурява нужната комуникационна инфраструктура и предоставя методологична подкрепа за организиране и провеждане на учебния процес, на семестриалните и кандидатстудентските изпити.

Университетът е единственото висше учебно заведение в България и сред първите пет в световен мащаб, получило признание от Microsoft за успешно дигитализиране на образованието в сферата на медицината.

Ръководството на университета непрекъснато инвестира в обновяване на материалната и научната база. Най-иновативната образователна структура – Медицинският симулационен тренировъчен център, се утвърди като единствен по рода си в Източна Европа и един от шестте признати в Европа от ACS (American College of Surgeons) с максималната степен на програмна акредитация – Комплексен образователен институт. Наскоро беше открит и Фармацевтичен симулационен център с две лаборатории, необходими на бъдещите фармацевти.

Тази година отвори врати нов учебен корпус за част от предклиничните катедри и модерен дейта център. През 2021 г. започна изграждането на още един учебен корпус с модерно оборудване за Факултета за обществено здраве, Департамента за езиково обучение и Катедрата по образна диагностика.

Университетът разполага с модернизирани студентски общежития и столове. Изградени са съвременни спортни комплекси и рехабилитационни бази в планината и на морето.

Основни акценти за развитие на академичната дейност е участието на МУ – Пловдив, в съвместни програми с други университети, включване в междууниверситетски мрежи и клъстери, развитие на центровете за професионално обучение, на електронното и онлайн продължаващото обучение при епидемични условия.

За автора

Вашият коментар