Плевен също се сдоби с електрически автобуси

Плевен ще има електрически автобуси по прокет „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от Държавния бюджет на Република България.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди  за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни екологични транспортни средства.

Официалната церемония се проведе по повод доставката на 14 броя нови електрически автобуса „соло“ и 14 броя зарядни станции за тях. Изпълнител на дейността е фирма „Българска автомобилна индустрия“ ЕАД.

В събитието участваха кметът на Плевен Георг Спартански, Антон Дончев – международен директор на „Българска автомобилна индустрия“ ЕАД, екипът на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, представители на ОИЦ –  Плевен, екипът за управление на проекта с ръководител Мирослав Илиев и представители на медиите.

По повод събитието беше отслужен водосвет. В приветствието си кметът Георг Спартански подчерта, че в резултат на добрата екипна работа „Тролейбусен транспорт“ – Плевен,заедно с получените в две стъпки нови 54 тролейбуса има вече 100 % подменен машинен парк, който ще осигури повече комфорт на пътуване и ще е по-икономичен за гражданите и за фирмата особено в разгара на енергийната криза и многократното нарастване на цената на електричеството.Общата цел на  ръководството на фирмата и Община Плевен в тази трудна ситуация е да запазим социалната цена на градския транспорт, за да бъде поносима за пътуващите, допълни Георг Спартански.

Г-н Антон Дончев – международен директор на „Българска автомобилна индустрия“ ЕАД, заяви, че доставката на  новите електробуси е много важна стъпка към пълната електрификация на обществения транспорт в град Плевен и че градът ще бъде един от лидерите в тази област в България.

Новите електробуси са климатизирани, с обособена зона за майки с колички и трудноподвижни хора. Достъпът до тях е улеснен от механична рампа и система за накланяне. Зареждането на батериите, чиято гаранция от производителя е 8 години, ще става през нощта, като еднозареждане ще гарантира две работни смени или около 300 км пробег. В момента се извършва монтажна зарядните станции за електробусите – 6 на новото тролейбусно депо, а останалите – на терена на старото.

Общата стойност на проекта е 17 951 744, 44 лв., а срокът за неговото изпълнение продължава до 04.09.2023 г.

За автора

Вашият коментар