Община Пловдив: НИНКН спъва работата по проекта за Небет тепе

Повече от четири месеца се бави съгласувателното становище от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) за обект „По крепостните стени на Филипопол“, заради което не може да се издаде разрешение за строеж и да стартира работата по проекта. Това заяви заместник-кметът по строителство Пламен Райчев. Документите са входирани в НИНКН за становище още на 23 август 2021 година. На 13 декември са изпратени писма до министъра на културата и до директора на НИНКН, за да се провери защо се бави процедурата. В първия работен ден на 2022-а година от културното министерство е получен отговор, съгласно който институтът трябва да даде становището си в седемдневен срок.

„Това забавяне става вече притеснително, тъй като обектът трябва да бъде завършен до края на 2023 година. Работим по този проект повече от две години – от самото начало на мандата. Има избран изпълнител в лицето на консорциум „Филипопол 2020“, има изготвен технически проект, изтеглен е кредит за съфинансиране в размер на 2 милиона лева от страна на Община Пловдив, но без съгласувателно становище от НИНКН не може да стартират същинските строително-монтажни дейности“, коментира Пламен Райчев.

Той допълни, че ако се получи до седмица становището на Института за недвижимо културно наследство, до края на януари всички документи ще са набавени и строителните и реставрационни дейности могат да стартират.

Проект „По крепостните стени на Филипопол“ е на обща стойност 8 009 425, 66 лева с ДДС, като малко над 6 милиона лева е безвъзмездното финансиране по ОПРР, а Община Пловдив съфинасира проекта с 2 милиона лева, за което изтегли нисколихвен заем от Фонд за устойчиви градове (ФУГ). По проекта трябва да бъде извършена реставрация, консервация и експониране на археологическите разкопки на Небет тепе, реставрация, консервация и експониране на „Източната порта“ на Филипопол, реконструкция на техническата инфраструктура на Небет тепе, както и преустройство на двете най-близки къщи до археологическия обект, в които ще се обособят Информационен център и санитарни помещения, включително и за хора в неравностойно положение.

За автора

Вашият коментар