Откриват процедура по създаване на общинско дружество “Екобус“

Стъпките по неговото учредяване бяха представени пред общински съветници на среща в Община Пловдив

Община Пловдив е готова с интегриран проект, който включва създаване на общинско дружество за екологичен градски транспорт, модернизиране на електронната системата за таксуване на пътниците и надграждането на системата за управление и  контрол на трафика. Това стана ясно по време на среща на кмета Здравко Димитров с общински съветници, в която участваха също председателят на Общинския съвет Александър Държиков, зам.-кметът по транспорт Тодор Чонов и зам.-кметът по екология Анести Тимчев.

„Проектът е заложен в новия План за интегрирано градско развитие и е тясно свързан с една от най-важните политики на управлението – подобряване на качеството на атмосферния въздух и смекчаване на последиците от климатичните промени“, заяви при откриване на срещата Здравко Димитров.

Зам.-кметът по транспорт Тодор Чонов припомни, че проектът за създаването на новото транспортно дружество беше представен онлайн пред Общинския съвет, медиите и пловдивчани в края на октомври. Той представи и следващите стъпки по създаването на „Екобус Пловдив“ ЕООД.

„В момента сме в процес на създаване на ново общинско търговско дружество, което ще получи лиценз да извършва услуга по обществен превоз на пътници и което ще управлява и стопанисва новата инфраструктура и активи. Предвидено е също закупуването на нови електрически автобуси, изграждането на ново автобусно депо и на прилежащата инфраструктура“, обясни Тодор Чонов. Той обясни и следващите стъпки по учредяване на новото дружество. В Общинския съвет е внесено предложение за решение за извършване на оценка на имот в район „Тракия“, който да стане част от капитала на публичното предприятие, което е в процес на учредяване. Като втора стъпка е провеждането на конкурс за избор на управител, който да подготви процедурата за получаване на лиценз за оператор за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България. Учредяването и регистрирането на „Екобус Пловдив“ ЕООД в Търговския регистър към Агенция по вписванията изисква да бъде избран управител след проведен конкурс.

„Новото дружество ще може да кандидатства с проекти за европейско финансиране, което ще ни позволи да разполагаме със собствени автобуси – 20 на брой, които да оперират по две линии, обслужващи пътникопоток предимно от ученици. Общият пробег на двете нови линии е изчислен индикативно на 1,17 млн. км годишно“, обясни зам.-кметът Тодор Чонов. Той  допълни, че няма да се засягат действащите договори за обществена услуга с останалите частни оператори.

По думите му освен достъп до европейско финансиране и възможност за прилагане на мерки за декарбонизация на обществения транспорт, допълнителните предимства от създаване на общински транспортен оператор включват:

·         повишаване на конкуренцията между операторите;

·         осигуряване на надеждност и устойчивост на услугата;

·         възможност за съпоставимост на качеството на услугата, сравнение на разходите между операторите и осигуряване на прозрачност;

Инвестиционните разходи, свързани с дейността на новосъздадения общински оператор, възлизат на 21,6 млн. лв. без ДДС и включват разходи за закупуване на 20 бр. електрически автобуса (12-метрови), зарядни станции и изграждане на депо. Предвижда се разходите да се финансират със средства от Европейските фондове (ПРР и ОПОС) и други източници.

На по-късен етап, с цел формиране на капитала на „ЕКОБУС ПЛОВДИВ“ ЕООД и осигуряване развитието на предмета на дейност, е необходимо да бъде извършена апортна вноска, представляваща поземлен имот – частна общинска собственост. В тази връзка е и сегашното предложение за извършване на оценка. По този начин ще се отговори на изискването за финансова стабилност и благонадеждност на дружеството.

„Това са едни предварителни стъпки, свързани пряко с възникването на публичното предприятие „ЕКОБУС ПЛОВДИВ“ ЕООД, с което община Пловдив ще отговори на много от предизвикателствата, с които се характеризира нашето съвремие. Създаването на две нови линии ще подобри придвижването на гражданите по два от най – натоварените маршрути на града, използвани и от голям брой учащи се. Въвеждането в експлоатация на превозни средства с нулеви вредни емисии е принос към подобряване на жизнената среда и ще има пряко въздействие върху общественото здраве“, заключи Тодор Чонов.

За автора

Вашият коментар