Пловдив може да финансира четири големи проекта от Фонда за устойчиви градове

Община Пловдив представи днес пред лидерите на политически групи в Общинския съвет възможността за финансиране на четири големи инфраструктурни обекта от  Фонда за градско развитие за Южна България по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. с инвестиционен проект „Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив“.

В срещата от страна на общината участваха също зам.-кметът по строителство Пламен Райчев, зам.-кметът по транспорт Тодор Чонов и зам.-кметът по финанси Величко Родопски.  

Проектите, с които кандидатства пред Фонда за устойчиви градове са: изграждане на подлеза „Модър – Царевец“ и реконструкция на ул. „Модър“ в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“, реконструкция на кръстовище на бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица – юг“ или известен като пробива до Водна палата, реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от надлез „Родопи“ до бул. „Македония“ и нов мост над река Марица, свързващ районите „Северен“ и „Западен“. За да започне официални преговори с Фонда за получаването на заем за тези изграждането на тези обекти, е необходимо съгласието на Общинския съвет.

„Приключваме една много тежка година, а следващата няма да е по-лека, но градът трябва да продължи да се развива. Обектите, които предлагаме ще подобрят пътните връзки между районите и с тяхната реализация целим облекчаване на трафика“. Това заяви в началото на срещата кметът Здравко Димитров. Той подчерта, че за тези обекти има пълна проектна готовност, приключили отчуждителни процедури и строително разрешение.

„Обектите са на обща приблизителна стойност 60 млн. лв. и са избрани на следния принцип: не могат да участват за европейско финансиране през следващия програмен период и остават приоритет на общината. Второ, фондът финансира само обекти от линейната инфраструктура в пълна готовност за стартиране“, обясни ресорният зам.-кмет Пламен Райчев. По думите на Райчев фондът по принцип дава много добри условия при кредитирането като очакваната лихва е 0,6% за срок от 20 години и с три години гратисен период. Той подчерта, че когато се влезе в същински преговори, могат да се постигнат и по-добри условия.

За останалите приоритетни инфраструктурни проекти общината ще кандидатства за безвъзмездно финансиране през новия програмен период.

Вашият коментар