И община Марица създава младежки съвет по примера на Варна и Перник

Млади хора от община „Марица“ ще имат възжможност да формират политики и да вземат решения заедно с местната администрация. Това ще стане, след като  бъдат обучени в рамките на 10 месеца  по проект „Младежки съвет Марица“, спечелен от сдружение „Земеделски младежки съюз“ на стойност над 4700 евро.

С реализацията на проекта се създава организация, която ангажира активните младежи от Неправителствените организации в община „Марица“, в това число и местните читалища.

Новоучреденият форум „Младежки съвет Марица“ ще се превърне в дългосрочна трибуна за младите хора надяват се създателите на проекта, като дават за пример работещите съвети във Варна, Стара Загора и Перник. Пример бе даден и с даденото ново начало на Младежки съвет и в Пловдив, който работи от няколко месеца, но все още не е набрал необходимата скорост сред младежките организации в града. 

Доказателството за работата ще е активното присъствие на младежите при дефиниране на проблемите и задачите пред местните власти и местната общност, споделят Йорданка Змиярова и Димитър Семков от общината.

Марица е най-ангажираната за работа с младежи община в Пловдив и региона, а идеята за създаване на Младежки съвет назрява сред поредица от събития свързани с младите хора. Преди 3 години тя първа иницира кампания за намиране на работодатели за младите хора в 19-те села. Това се случва с добре познатия на пловдивчани Job fair организиран от Младежко Сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ), подкрепен активно от mediacafe.bg.

"С този съвет всички млади хора ще могат да се събират и да обсъждат проблемите и идеите свързани с тяхното населено място и региона, а в последствие да получат от и подкрепа от общината си. По този начин могат да се решат много проблеми", смята Георги Мерджанов от МСМРБ. Той ще консултира над 40 млади хора през първите 2 седмици на септември, като основната му задача е да ги мотивира да бъдат по-активни. 

"Най-хубавото през изминалата година бе, че на последния Job Fair, който организирахме в Аграрния университет, се включиха 3-ма доброволци, които до сега не бяха взимали участие в подобна инициатива и се справиха чудесно", сподели един от най-активните младежки лидери в Пловдив. 

Предстои Община Марица да запознае читалищата с кампанията и да започнат да разпространяват идеята, сподели зам.председателката на "Земеделски младежки съюз“ Йорданка Змиярова. След което всички те преминат преминат обучение, за да се запознаят с начина на работа на властите,  как могат да извършват гражданско наблюдение върху тях и да предлагат решения на наболели за  младежката общност проблеми. Младежите от общината ще бъдат подготвени от експерти с дългогодишен опит в сферата на работата с неправителствените организации, публичната администрация и взаимодействието им.

Вашият коментар