Комитетът за защита на Тютюневия град с отворено писмо до пловдивчани

Отворено писмо в отговор на дружеството „Одрин“ 8, които стопанисват съборения тютюнев склад с произведенията на Вълчан Петров, бе разпространен днес в медиите. Той е дело на граждани от комитета за защита на Тютюневия град:

Уважаеми съграждани,

С настоящото Отворено писмо, ние граждани на град Пловдив, формирали на основание чл. 46, ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Инициативен комитет за Тютюневия град, желаем да изразим становището си във връзка с публикуван в пловдивските медии „анализ” на състоянието на Тютюневите складове, разпространен от „ОДРИН 8” ЕООД, дружество, което е собственик на сгради от Тютюневия град, в частност – на склада на ул. „Одрин” № 8, който съвсем наскоро стана обект на неправомерни действия по събаряне.

Днес, 24.03.2016 г. в пловдивските медии беше разпространен т. нар. „анализ” на състоянието на сградите, попадащи под общо название „Тютюнев град”, разпространен от горепосоченото дружество. Видно за всеки, който е успял да се запознае с този „анализ”, е че това всъщност е кратко изброяване в списъчен формат, на сградите, част от Тютюневия град и по-конкретно – тяхното състояние днес. С едно-две изречения, са посочени, описани и „анализирани” общо осемнадесет сгради.

Така разпространеният „анализ”, ние намираме за опит да се омаловажи изключително актуалният и наболял въпрос за бъдещето на Тютюневите складове, който е от особена важност за огромна част от пловдивското общество, като се сведе до едно просто изброяване и посочване кои сгради са обновени и кои сгради са в лошо състояние. По този начин би се повлияло на общественото мнение, тъй като контрастът „обновени-рушащи се сгради”, е твърде очевиден и съвсем целен. Макар и да се твърди, че „анализът” е изготвен от „експерти”, в него няма никакви експертни елементи – той страда от липса на задълбоченост, от посочване на разрешения и подходи към индустриално-архитектурното наследство в други части на света, и не предлага абсолютно никаква визия за бъдещето на Тютюневия град. Твърди се, че целта на разпространеното писмо, е да провокира „размисъл и обществен дебат”, но според нас, само и единствено, ако дебатът е в посока на разрушаване на старите сгради-паметници на културата и заменянето им с нови.

Ние, Инициативен комитет за Тютюневия град, съставен само и единствено от граждани на град Пловдив, нечленуващи в политически партии и необвързани с бизнес кръгове, и имащи за цел единствено запазването на богатото ни, многопластово културно наследство, ясно съзнаваме, че интересите на собствениците на сградите е стриктно финансов. Съвсем логично е, когато някой притежава имущество, да очаква да реализира доходи от него, а не същото да стои занемарено, да се руши и в крайна сметка да бъде загубено. Съвсем логично е, собствениците да искат да реализират максимално високи печалби от притежаваните от тях имоти и парцели, които са на твърде апетитни места в града. И в това, като цяло, няма нищо лошо, със следните изключения: реализирането на печалба абсолютно категорично не може да става по пътя на унищожението на културното наследство и заменянето му с нови, лъскави и невписващи се в обстановката сгради. Тук общественият интерес рязко се раздалечава от частните интереси. Ето защо и ние смятаме, че скритата логическа посока на т. нар. „анализ” е, чрез яркия контраст „обновени/нови-рушащи се сгради”, да се манипулира и насочи общественото мнение именно към този резултат – заменянето на старите сгради с нови такива, което е само и единствено в частен интерес, но в никакъв случай – не и на обществен. Престъплението срещу културното ни наследство би било много по-лесно осъществимо, ако липсва граждански дух и енергия, която да противостои на стрикно финансовите частни интереси.

Наше твърдо убеждение е, че запазването на Тютюневите складове трябва и може да носи икономическа печалба на собствениците му и в т.ч. – на града ни. Но ние също така смятаме, че унищожението на културното наследство и заменянето му с лъскави хотели и бизнес сгради, би постигнало точно обратния резултат – рязък и пълен колапс в туризма, който се превръща във все по-значим източник на икономически просперитет и благоденствие за града ни.

С настоящето, единствено в качеството ни на граждани на град Пловдив, които милеят за града, желаем да изразим безкрайното ни огорчение, разочарование и гняв от последните събития, свързани с унищожаването на безценното ни културно наследство, както и от последващите опити за омаловажаване значението на сградите, част от Тютюневия град и опита да се замете отговорността на длъжностните лица, допуснали това да се случи.

Опитите на частния инвеститор „Одрин 8“ ЕООД да доказва интереса си към запазване на архитектурното богатство на Пловдив и да прави нелепи сравнения и анализи е меко казано арогантен и нелеп, предвид целенасоченото разрушаване на една от най-значимите в архитектурен и исторически план сгради.

Желаем отново да затвърдим позицията и искането си да бъде извършена изчерпателна проверка на случая „Одрин 8“, както и да бъде предоставена информация от Община Пловдив какви действия са извършени за опазване на недвижимото културно наследство  –  сградите от Тютюневия град.

СНИМКИ от протестите след събарянето на склада може да видите ТУК

За автора

Вашият коментар