Наградиха Медицинския университет за добра работа по подпрограма на Еразъм

Награда за добра работа по "Интензивни програми", част от "Учене през целия живот" – подпрограма на програмата за обмен на студенти и преподаватели Еразъм, получи Медицинският университет в Пловдив. Той е единственият университет в България, получил сертификат за качествено изпълнение по тази дейност. МУ – Пловдив получи отличието от министъра на образованието проф. Анелия Клисарова. 

Наградата е признание за провеждания успешно втора година "Интегриращ курс по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и радиохимия."

„Искам да подчертая, че успехите на МУ-Пловдив в програми „Еразъм” са резултат от усилията на всички участници – преподаватели и студенти, на тяхната активност и вдъхновение.”, заяви заместник-ректорът на МУ-Пловдив проф. Мариана Мурджева.

„Еразъм” е програма на Европейския съюз за студентски и преподавателски обмен с цел обучение и стаж в чужбина. Тя е част от стратегията за борба с младежката безработица на Европейския съюз. Програмата оказва подкрепа в постигането на модерно висше образование, поддържащо по-тесни връзки между академичните институции и работодателите.

Вашият коментар