Пловдив бе домакин на национална историческа конференция

VI-ти Национални студентски научни четения на тема „Балкански културно-исторически идентичности” се проведоха в Старинен Пловдив

VI-ти Национални студентски научни четения на тема „Балкански културно-исторически идентичности” се проведоха в галерия „Златю Бояджиев” в Старинен Пловдив на 29 и 30 май. Четенията бяха организирани от Студентски историко-археологически клуб „Проф. Велизар Велков” към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
 
Провеждането на студентски четения в града под тепетата, през последните няколко години се превърна в традиция за студентския клуб. Инициативата за това се родила преди повече от 10 години от създателите на клуба. Идеята на студентите е, организирайки четения, да направят връзки с други студенти от страната, който имат интереси в областта на историята, археологията, етнологията . ..
 

VI-тите Национални студентски научни четения започнаха с приветствено слово на Д-р Симеон Кацаров, който е и научен ръководител на клуба. Д-р Кацаров, пожела на всички участници да не забравят, че науката е преди всичко забавление и докато човек все още усеща това, той трябва да продължава да търси, намира, проучва.

 

Пръв, Росен Иванов направи презентация на обичаната от него тема за „Ранно-неолитното селище при с. Искра”. Презентацията му включваше намерените находки по време на оглед на ранно-неолитното селище край селото. Това селище, Росен Иванов датира 6 200-5 000 години пр. Хр.
Интересна бе и презентацията на Мария Георгиева, която представи „Тракийски легенди”. Мария Георгиева наблегна на легендите за траките, даващи информация за техния мироглед . Студентката от 1 курс, „История”, направи препратки към български обекти, считани за тракийски и коментира евентуалното предназначение на тези обекти.

Гергана Герчева, 2 курс „Археология” във ВТУ, представи „Мадара- култов център на прабългарите”.
Представянето на интересни теми от областта на старата история, продължиха с доклада на Боряна Луцканова, магистър по „Археология” във ВТУ. Тя представи нова хипотеза за датировката на Шереметското съкровище. Така се казваше и докладът и.

В четенията, участие взе и Надя Тошманова, 2 курс „История” във ВТУ. Тя представи „Атина при Перикъл – една несъстояла се империя”.

„Официална и народна религиозност в Средновекковна България (IX-Xвек)” бе темата, която коментира Николай Кунев, II курс „Археология” в ПУ. Кунев започна презентацията си, приканвайки студентите, за миг да се представят, че те са българите, живяли в периода на покръстването на българите. Само така, студентите ще могат да се докоснат до далечния свят на онези българи, страхуващи се от идващата нова религия и принудени да я опознаят и приемат за свой мироглед.

Въпреки, че първата заявка за участие в четенията дойде от Мая Джамбазова, 3 курс, БЕИ във ВТУ, тя не успя дя присъства лично на четенията. Докладът и бе прочетен от председателката на клуба. Трудът на Мая, бе на тема „Свастиката в културата на Второто българско царство- реминисценция на култове от праисторията и античността”. Това бе изключително интересен доклад, правещ съпоставки на българската история със световната.
„Неизвестно тракийско селище при с. Кочево, общ. Садово” представи Любомир Димитров. В своята презентация, Димитров наблегна на уникална монета, открита на територията на селището, оценена на „черния пазар” на 1800 лева.
Средновековието коментирано от трима участници.
Тихомир Ташев обясни на публиката основните части на мечовете, представи техни групови характирестики и наблегна на два средновековни български меча. Презентацията на Ташев е с тематично заглавие „Средновековното въоръжение. Мечове”.
Как се променя титулатурата на византийския император през годините, защо се променя и какво означава тази промяна, успешно обясни Ирина Атанасова, IV курс, БЕИ към ПУ. Нейната презентация бе на тема „Византийският императорски модел”. В труда си, Ирина прави съпоставка и с титулатурите на сръбските владетели.
Както самият Румен Иванов каза, не може да говориш за „Фаянсът в Османската империя ” и презентацията ти да не е „изключително пъстра”. В действителност такава беше презентацията на студента в IV курс „История” в ПУ.
В четенията, участие взе и Самуил Шивачев, който коментира „Съветско-турските отношения през 20-те години на XX век”. Скоро, Шивачев ще бъде магистър „Дипломация и международни отношения”.

Няма как да бъдат проведени четения, без в тях да бъде включена поне една тема, засягаща двете Световни войни. С тази тежка задача се справи успешно Иван Бочуков, I курс „История” в ПУ. Презентацията му бе на тема „Българо-руманските отношения между двете Световни войни ”. В нея, Бочуков наблегна на Добруджанския въпрос – неговото раждане и „разрешаване”.

В два от представените доклади, ясно си личеше изключителното вдъхновение при създаването им. Това бяха докладите на Адриана Георгиева от I курс „История” в ПУ и Стефана Минчева, I курс „Етнология” в ПУ. С изключителен плам Адриана представи „Българската жена през Възраждането”. В презентацията и се съдържаха имената на онези жени, отдали живота си за развитието на българското образование и патриотично дело.

Стефана Минчева заинтригува публиката със „Семантика на обредните хлябове”. Тя представи украсата на хлябовете, значението и, ритуали за замесване на хлябове и изпълнението на български празнични обичаи. Презентацията на Стефана включваше много снимков материал, който добре илюстрираше изключителността на разглежданата тема.

Всички гости и участници в VI-тите Национални студентски научни четения, получиха подаръци. Всеки получи тенска, химикал и значка с логото на клуба, както и „Сборник. Студентски нучни изследвания, представени на V-ти Национални студентски научни четения. Пловдив, 2009”. Финансовата помощ за отпечатването на рекламните материали и сборника, дойде от Студентски съвет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Организаторите изразиха своите сърдечни благодарности.

Предстои всички студентски проучвания, представени по време на „VI-те Национални студентски научни четения” , до края на годината да бъдат публикувани в сборник. Не забравяйте да гостувате на СИАК „Проф. Велизар Велков” и да поискате новият сборник. Така и Вие ще станете част от нашия свят.

Вашият коментар