Поискаха изваждането на Balkan Pride от календара на Пловдив 2019

Нов гаф съпътства Общинската сесия под тепетата. Той отново е свързан с фондация „Пловдив 2019“ и ръководните му органи в лицето на Светлана Куюмджиева и Кирил Велчев, които си позволяват недопустимо назидателен тон към съветниците, възпротивили се на гей проекта на фондация „Глас“.

Текстът присъства в официалния отчет на „Пловдив 2019“ за първите 3 меесца на 2019 година, което ядоса кмета на града Иван Тотев и го накара да направи забележка на изпълнителния директор на фондацията Кирил Велчев, информира сайта на Дарик радио – Пловдив. Въпросното изречение очевидно е свързано със скандала с финансирането от страна на "Пловдив 2019" на проекта за изложба на гей-паради в Пловдив, който разтресе наскоро фондацията и надхвърли границите на България.

В документа се казва:

„Отчетният период, за първи път след спечелването на титлата Европейска столица на културата през 2014 г., постави на изпитание демократичните процеси и смисъла на европейското законодателство в България, след като през март 2019 г. в публичното пространство открито и безнаказано бе демонстрирана агресивна дискриминационна пропаганда, което успоредно с увеличаващия се брой на туристи, посещаващи града ни, поставя важни въпроси пред местната и национална политическа и социална среда”.

Дарик радио припомня, че ВМРО нарекоха проекта, свързан с различната сексуална ориентираност, скандален, а малко след това в. "Гардиън" излезе с материал с гръмкото заглавие "Хомофобски скандал удари в Пловдив – ЕСК".

Днес по време на заседанието на ОбС Тотев разпореди веднага спорният текст да бъде премахнат от отчета на фондацията и да бъде изяснено кой го е написал. От трибуната на местния парламент градоначалникът нарече вкарването на изречението в отчета на "Пловдив 2019" "невероятна и велика глупост".

Междувременно, стана ясно, че самият изпълнителен директор на фондацията Кирил Велчев не е чел отчета, а Светлана Куюмджиева е била обидена на Общинския съвет и е реагирала емоциално.

Веднага след Общинската сесия тази сутрин бе разпространено писмо до медиите, в което се иска прекратяване на част от изпълнението на проекта на фондация Глас,а именно предвидената изложба, която разбуни духовете в града под тепетата. Ето и целия текст:

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ 
СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“

ДО 
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“

ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“

Относно: прекратяване на част от изпълнението на Проект Балканска гордост #Balkan Pride, a по-конкретно изложбата, предвидена в проекта

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с увеличаващото се през последните дни в публичното пространство напрежение, касаещо предстоящото провеждане на заложената в програмата на Европейска столица на културата Пловдив 2019 изложба през месец юли 2019, отправяме предложение същата да бъде извадена от културния календар. Мотивите са множество, но основите са, че характерът на изложбата е с изключително провокативен характер и темата е с много висок обществен отзвук. Считаме, че гражданското общество не е готово за започване на толкова открит диалог за разбиване на стереотипите, свързани с ЛГБТИ+ общности. Също така считаме, че не допустимо да се използва трибуната на културния календар на Европейска столица на културата Пловдив 2019 за добиване на медийна популярност на крайно непопулярни, нетрадиционни и неприемливи за българските граждани начини за демонстриране на сексуална ориентация и полова идентичност. 

Борбата за равноправие на ЛГБТИ+ общността, търсенето на възможност за максимален отзвук за разпространение на основите послания на проекта, желанието за привличане на по-голяма публика е напълно разбираемо от страна на общността, но категорично неоправдано и нежелано за традиционно мислещите български граждани. 

В допълнение на горепосоченото, считаме че ЛГБТИ+ общността може да намери други относими и адекватни начини за изграждане на връзки с местни и регионални общности, без да е наложително това да се случва чрез програмата на Пловдив 2019 и още по-малко чрез финансиране на същите от страна на Фондация Пловдив 2019. 

Ето защо Ви приканваме да преразгледате значимостта и бъдещия негативен отзвук на планираната изложба от Фондация „Глас-България“ и да оттеглите възлагането ѝ по Договор за финансиране на проектни предложение по отворена покана за „Малки проекти: събитие и общностно участие“ на Общинска фондация „Пловдив 2019“ с № ОПИП-017/30.10.2018.

Тъй като в сключения между страните договор не е указана клауза на прекратяване на възлагането от страна на Общинска фондация „Пловдив 2019“ в случай на оттегляне на заданието на същата, следва да се приложат разпоредбите на гражданското законодателство,  а именно Закона за задълженията и договорите. От законодателя е заложено  особено основание за прекратяване на договора – уредено в чл. 268: „Ако има основателни причини, поръчващият може да се откаже от договора, макар и изпълнението да е започнало, като заплати на изпълнителя направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би получил от изпълнението на работата.“

При така създалата се ситуация и с оглед избягване на повишаване на нивото на обществено недоволство Ви призоваваме за проявите здрав разум и да не допуснете реализирането на горепосочената изложба. 

С уважение,

СТЕФАН ПОСЛИЙСКИ
НИНА ГЬОШЕВА
КАМЕН ШИШМАНОВ

Информация на dariknews.bg

Повече за скандала с Пловдив 2019 и разединението на града може да прочетете ТУК

За автора

Вашият коментар