Стоянов: Културната стратегия ще ни помогне да определим приоритетите си

Представеният проект „Подобряване на стратегическото планиране в Община Пловдив“ не е грандиозен, но поставя един ясен план за работа. Това сподели зам.-кметът по културата, образованието, туризма, иновациите и европейските политики Стефан Стоянов.

Проектът „Подобряване на стратегическото планиране в Община Пловдив“  ще разработи три стратегически документа – Културна стратегия на Община Пловдив 2014-2024г.; Програма за опазване на околната среда 2014-2020 и Програма за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив 2014-2020г. Общата му стойност възлиза на 77 194,16 лева, като средствата са осигурени от Оперативна програма „Административен капацитет“(ОПАК), съфинансиран от ЕС чрез Европейски социален фонд.

Основната цел на проекта е въвеждането на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на новоразработени и приети стратегически документи. Това ще подобри дейността на Общината, ще повиши информираността на заинтересованите страни и взаимодействието с гражданите, което цялостно ще подобри имиджа на града и общинската администрация.

Културната стратегия ще ни помогне да определим приоритетите си в сектор, който се развива изключително динамично. Ние трябва да определим силните и слабите си страни и като цяло да създадем устойчивост в развитието на целия сектор, заяви Стефан Стоянов.

Вашият коментар