Регулират онлайн платформите с цел осигуряване на по-безопасно пространство

ЕП ще гласува позицията си по Законодателния акт за цифровите услуги, в който се определят правилата за борба с незаконното съдържание в интернет и се изисква платформите да носят отговорност за своите алгоритми.

Предложението за Законодателен акт за цифровите услуги (Digital Services Act – DSA), което ще бъде обсъдено в сряда и гласувано в четвъртък, има за цел да създаде по-безопасно цифрово пространство, в което правата на потребителите са защитени, включително чрез правила за справяне с незаконните продукти, услуги или съдържание онлайн, повишаване на отчетността и прозрачността на алгоритмите и справяне с модерирането на съдържанието.

В проектозакона се определят ясни отговорности и отчетност за доставчиците на посреднически услуги, и по-специално за онлайн платформите, като например социалните медии и пазарите. С него се установява механизъм за „уведомяване и предприемане на действия“, както и гаранции за премахване на незаконно съдържание.

Много големите онлайн платформи ще подлежат на специфични задължения, тъй като рисковете, които те създават по отношение на разпространението както на незаконно, така и на вредно съдържание, включително дезинформация, са по-големи.

За автора

Вашият коментар