София и Пловдив с общи усилия за привличане на инвеститори

Столична община и Община Пловдив подеха инициатива за сформиране на национално обединение на големите индустриални центрове в България, което цели да изгради единна стратегия за налагане на страната ни като привлекателна дестинация за инвестиции.

Идеята на обединението е чрез общи усилия, споделяне на ресурс и единна маркетингова стратегия страната ни да увеличи чуждестранните инвестиции в страната и привлече стратегически инвеститори.

Екипът на Столичната агенция за инвестиции, начело с началника на отдел „Инвестиционен анализ“ Мария Христова, заместник-кмета на Пловдив с ресор образование и бизнес развитие Стефан Стоянов и инж. Емил Янков, мениджър „Бизнес развитие“ от Тракия икономическа зона проведоха среща в Пловдив във връзка с инициативата. На нея  се взе решение да бъдат поканени да се включат и другите големи индустриални центрове и така да се направи общо национално обединение.

Част от конкретните дейности, свързани с инициативата е създаването и развитието на инвестиционни профили на всеки от големите градове, чрез които да се посочат силните страни по развити индустрии, специфика на работната сила, образователен профил на налични и бъдещи специалисти и други икономически показатели, които интересуват инвеститорите.

Екипите на градовете ще работят и по създаването на национална кампания, която цели да ориентира големите чуждестранни работодатели къде у нас могат да открият своето място за инвестиции според конкретните нужди. Амбицията на екипа на Столичната агенция за приватизация и инвестиции и на отдел „Бизнес развитие“ в Община Пловдив е да насочва потенциалните инвеститори в най-подходящите за тях локации в страната, спрямо икономическата екосистема на региона и сектора, в който работят.

Мария Христова заяви готовността на София да обедини усилия с експерти в ключови направления от други градове. „Само обединение между големите градове може да помогне на България да продължи темпа си на налагане като все-по привлекателна и разпознаваема дестинация за ситуиране на ключови международни бизнеси. Това води до повишаване на покупателната способност на заетите и респективно до повишаване на качеството на живот у нас, каквато е и нашата основна цел“.

Според зам.-кмета на Пловдив Стефан Стоянов големите градове имат огромен потенциал заедно да позиционират България сред водещите дестинациите за инвестиции в ЕС. „Когато работим по дадено запитване от потенциален инвеститор, се конкурираме с региони от други държави. Ако работим заедно, ще бъдем по-атрактивни на международните пазари и то в много динамичен етап за инвеститорите“.

Една от предвидените инициативи за привличането на инвеститори е и идеята за представяне на България пред топ работодатели в Европа, пред които да бъдат презентирани предимствата ни пред останалите страни в региона.

Предстоят срещи и с други големи градове, които София да привлече към инициативата.

Вашият коментар