Пловдив рециклира: Контейнер за дрехи ще прави компания на една от арт инсталациите Шишеяд

Целта е всяка дреха да намери нов собственик, който има нужда точно от нея

Пловдив е първият град станал част от кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” и като такъв продължава да прави стъпки в правилната посока към така мечтания от всички ни “Град #БезОтпадъци”. Към момента в кампанията за повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране са въвлечени над 50 населени места, а всичко това се случва благодарение на сдружение BG Бъди активен и дейностите им в посока обединени усилия за създаване на споделена отговорност към средатата около нас.

Като част от едноименната кампания, сдружението координира и поставянето на контейнер за рециклиране на дрехи и обувки, предоставен от TexCycle и със любезното съдействие на Бизнес Парк Флавия, на територията, на който ще бъде поставен контейнера. 

В контейнерите, обозначени с надпис „ДРЕХИ И ОБУВКИ“, могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху тях са написани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. Задължително е дрехите да са чисти и да бъдат поставени в торба, за да бъдат запазени при транспортирането им.  Събраните дрехи се сортират и дезинфекцират и според своето състояние намират последваща реализация. По-голямата част от годните за употреба дрехи, събрани в България, отиват в страни с по-нисък стандарт на живот. Основната цел е всяка дреха да намери собственик, който има нужда точно от нея и би я носил, удължавайки жизнения ѝ цикъл.

“Отделянето на текстилните продукти от общите отпадъци позволява по-нататъшното им манипулиране – повторна употреба, рециклиране или друго оползотворяване.”, казва Сирма Желева, Мениджър Устойчиво развитие на TexCycle -”Всички използвани облекла преминават през двуетапен процес на класификация, който определя допустимостта за повторна употреба. Повторната употреба е най-екологичното продължаване на живота на текстила, тъй като за него се изисква най-малко допълнителен ресурс и енергия”.

Според проучване, потреблението на дрехи е нараснало с 400% през последните 20 г., а   т.нар. “бърза мода” е на четвърто място по отрицателно въздействие върху околната среда . Данните сочат, че шест милиона тона текстилни продукти се изхвърлят всяка година  в Европа и по-малко от 1% се използват повторно. Разделното събиране на непотребните текстилни продукти е единственият начин те да получат втори живот – отново като дрехи или рециклирани в други продукти. Намаляване на количеството текстил на сметищата чрез удължаването на живота на дрехите (броят на носенето на една дреха се удвои) и увеличаване мащаба на рециклиране, може да намали въглеродните, водните и отпадъчните отпечатъци.

Припомняме, че в рамките на кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме”, BG Бъди aктивен  поставя интерактивни арт инсталации за събиране на бутилки до 3 литра наречени Шишеяди в цялата страна. В Пловдив има разположени, за постоянно, 2 Шишеяда на Младежки хълм и един в парк Лаута, Тракия, а на територията на цялата страна те са 75. През изминалата седмица, сдружението постави Шишеяд и на Главната в Пловдив, на площада пред Пощата, като отправи директен призив към Община Пловдив, да помисли в посока създаване на инфраструктура за разделно изхвърляне на отпадъците на най-дългата пешеходна зона в Европа. “Всеки гражданин трябва да има възможност да изхвърля разделно своите отпадъци. Добрите условия за разделно изхвърляне на отпадъци са първата крачка, която трябва да направим в посока създаване на навици у хората. “, коментира Ласка Ненова от сдружение BG Бъди активен – “Важна стъпка за постигане повишаване на нивата на рециклиране е инициирането на диалог между всички заинтересовани страни и взаимстване на добри и работещи практики в областта”.

“Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” – е национална кампания на BG Бъди aктивен целяща да повиши нивата на разделно събиране и изхвърляне.  Кампанията е подкрепена от редица общини, бизнес организации, образователни институции, партньори от неправителствения сектор.

За автора

Вашият коментар