Последен ден за онлайн заявления за прием в първи клас

Днес в 23:59 часа изтича крайният срок, в който родителите на родените през 2014 година деца могат да подадат заявления онлайн за участие в първото класиране за прием на децата им в първи клас за учебната 2021/2022 година.

Обявените свободни места са общо 3325 за 148 паралелки в 45-те общински училища в град Пловдив, в които има прием в първи клас. ОУ „Душо Хаджидеков“ има две сгради и приемът в тях е за всяка от сградите поотделно. По предварителни анализи местата са достатъчни за всички кандидатстващи деца. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани в 9:00 часа на 15.06.2021 г.

В електронната система са заложени редица проверки още при подаване на заявленията и родителите следва да следят всички съобщения, за да не бъдат допуснати неточности. При необходимост от промени във вече подадени заявления, е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото.

Проверка в електронната система показва, че към момента все още има заявления със статус „чернова“. Тези заявления няма да участват в класирането, ако родителите не ги довършат до статус „подадено“. Ако има родители от други населени места, които са въвели чернови, но са се отказали от кандидатстване в общинско училище в град Пловдив, то препоръката е да анулират тези заявления.

За улеснение на родителите в системата е предвидена функционалност, чрез която те могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления и се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“ на интернет страницата на електронната система за прием priem.plovdiv.bg.

Вашият коментар