2500 първокурсници са приети след 1-во класиране в ПУ

От 14 до 16 юли тече записването от втория етап на кампанията в Пловдивския университет, обявява се и допълнителен прием

64% от местата в общия си акредитиран план за академичната 2021/2022 година запълни на 1-во класиране Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Точният брой на приетите и вече записали се във висшето училище първокурсници е 2509. Това съобщи заместник-ректорът на ПУ проф. д-р Антон Илиев.

За запълването на останалите места от днес е обявено второ класиране.
Кандидат-студентите могат да проверят дали са приети в университета, като посетят специалния раздел в сайта на ПУ.

От 14 до 16 юли 2021 г. включително е срокът за записването на приетите на второ класиране студенти и подаването на декларации за участие в следващо класиране. Това се извършва при инспектора на съответната специалност от 8.30 до 12.30 часа и между 13.00 и 16.30 ч, уточниха от висшето училище.

За 8 специалности кандидатстудентската кампания приключи още на първо класиране. На този етап от нея те успяха да запълнят обявените си места в редовна форма на обучение по държавна поръчка. Специалностите са „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, „Автомобилна техника“, „Автомобилни електронни системи“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Машиностроителна техника и технологии“, „Български език и гражданско образование“, „Български език и френски език“, „Френска филология“. В още една специалност – „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, е запълнена квотата за мъже.

Не се отчита съществена разлика между минималните балове при първо и при второ класиране, коментира проф. д-р Антон Илиев.

Най-високи минимални балове при 2-рия етап на приема в ПУ са отчетени в 7 специалности. Начело по този показател е „Право“, задочно обучение, платена форма с 35.01 минимален бал. Следва „Психология“, задочно обучение, държавна поръчка с 34.98. На трета позиция с 34.14 минимален бал е „Право“ – жени, редовно обучение, държавна поръчка. Четвъртият минимален бал е 33.48 в специалността „Английска филология“ – редовно, държавна поръчка. С минимален бал 33.43 се записват на второ класиране приетите в „Предучилищна и начална училищна педагогика“, задочно, платена форма на обучение. В „Маркетинг“ редовно, държавна поръчка минималният бал е 33.06, а в „Бизнес мениджмънт“, редовно обучение, държавна поръчка – 33.00.

За нивото на подготовка на кандидат-студентите за специалността „Психология“, редовно и задочно обучение, държавна поръчка, е показателен фактът, че минималният бал на първо класиране се е покачил с 2 единици в сравнение с миналогодишния. Постигнатият 35.30 минимален бал от максималния възможен 36.00 е и най-високият в приемната кампания за академичната 2021/2022 г. Специалността „Психология“ тази година е с най-голяма конкуренция – за 1 място в нея се състезават 15 души, отбелязват от висшето училище.

За специалността „Актьорство за драматичен театър“ изпитите по дългогодишна традиция на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведат през м. септември в три кръга, в три последователни дни. През тази година определените дати са 15, 16 и 17 септември. Продължава приемането на документи за кандидатстване за специалността.

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява допълнителен прием. Информацията е достъпна ТУК.

На 20 юли 2021 г., вторник, ще бъде обявено трето класиране. Записването на приетите на този етап от кандидатстудентската кампания първокурсници ще тече от 21 до 29 юли включително, съобщиха от ПУ „Паисий Хилендарски“.

За автора

Вашият коментар