НАРД организират среща-дискусия за това „Кой печели от съществуването на социалните предприятия?”

Фондация НАРД ще организира среща-дискусия на тема „Кой печели от съществуването на социалните предприятия?” с участието на д-р Султанка Петрова, зам.-министър в Министерство на труда и социалната политика

Срещата ще се проведе в Социално предприятие „Шивашка работилница“. По време на дискусията ще бъде представен опита на неправителствения сектор в управлението на социално предприятие и ще бъдат обсъдени връзките, партньорството, предизвикателствата и възможностите за развитие и съществуване на социалните предприятия. 

Социалното предприятие е създадено от Фондация НАРД като част от стратегията на организацията за подкрепа и развитие на социалното предприемачество в България. Целта е хора с нисък социален статус от уязвими групи да получат шанс за обучение и реализация на трудовия пазар чрез придобиване на трудово-социални и професионални умения по шивачество. 

От създаването през 2015 до настоящия момент своето професионално дуално обучение  завършиха над 40 жени, като на всички тях е предложена възможност за работа в шивашко предприятие в района. 

За автора

Вашият коментар