Национален младежки форум с тримесечна доброволческа програма

Национален младежки форум (НМФ) обединява 41 младежки организации от цялата страна с мисия да представлява интересите на младите хора в България и да стимулира тяхното участие в социалните и обществено-политическите процеси в страната.

Сдружението е активно в областите: образование, гражданско участие, демографска политика, здраве и физическа активност, младежка заетост, устойчиво развитие. Целта е осигуряване на ефективен структурен диалог между младите хора и отговорните институции при формирането на младежки политики.

През юли стартира първата тримесечна доброволческа програма на НМФ, със следните позиции

  • Агент социална промяна
  • Администрация и проекти
  • Връзки с обществеността и партньорства
  • Онлайн маркетинг и събития
  • Графичен дизайнер
  • Журналист/Редактор

Доброволческите програми ще продължат от началото на юли до края на септември. Очакваната заетост за всички позиции е около 20 часа седмично.

Доброволческата програма  предлага възможност на младежите да развият личния си потенциал, да се забавляват, да работят на местно, национално и европейско равнище в сферата на младежките дейности, да станат част от от млад и енергичен екип, който вярва в каузата, за която се бори, и иска да подобри средата около себе си, да се включват с идеи и мнение, което ще бъде чуто и зачетено, да срещнат вдъхновяващи професионалисти в твоята сфера на дейност, да създадеш ценни контакти и приятелства, както и да натрупат oпит в сфера на младежкия сектор, в неправителствения сектор и в живота като цяло.

В края на доброволческата програма младежите ще получат  сертификат, Youthpass – инструмент за валидиране на уменията, придобити вследствие на доброволчество.

Срок за кандидатстване: 15 юли 2016 г.

 

За автора

Вашият коментар