Гласът на младите се чува в Благоевград

Информационното бюро на Европейския парламент в България организира дискусия, в чийто център ще седи проблемът с професионалната реализация на младите в Европа. Дискусията е част от поредица от регионални събития, организирани от Информационното бюро на ЕП и БНТ в страната. Тя ще се проведе на 11 април от 10 часа в зала „22 септември“ в Благоевград и ще се предава на живо по БНТ 2. Въпроси може да се задават и в Twitter с хаштаг #ЕСблизо. В рамките на дискусията в петък участниците ще могат да получат информация и да почерпят опит от предприемачи и експерти.

Повече от 26 милиона европейци са безработни, а средното ниво на младежката безработица в ЕС е над 23%, или двойно по-високо от средното. В България процентът на неработещите младежи е дори по-значителен – 28%, което прави проблема със заетостта един от ключовите, пред които се изправят страната и Европа. В отговор на това предизвикателство, ЕС работи по мерки, които да помогнат на младите в  подобряването на квалификацията и намирането на професионална реализация.

Ето защо ЕС и различните му институции са разработили различни програми за превенция и развитие:

Проблемите у нас

Ранното отпадане на ученици от образователната система, липсата на реални практически познания в отговор на търсенето на пазара на труда, както и слабо развитият предприемачески дух са сред основните причини за високото ниво на младежката безработица, достигащо 23% в ЕС и 28% в България. Ефективните решения на тези проблеми се крият основно в образователни реформи, предлагащи разнообразни форми на неформално образование, ранна кариерна ориентация и стимулиране на иновативното мислене, практическото обучение и образователна и трудова мобилност на територията на ЕС. Около тези изводи се обединиха български евродепутати, представители на образователния сектор, бизнеса, синдикатите и младежки организации в рамките на конференцията „Младежката безработица: от причини към решения“, която се проведе в Информационното бюро на Европейския парламент в София на 9 ноември. Дискусията в Благоевград ще продължи и доразвие темата.

Еразъм +

Програмата „Еразъм +“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта. Програма „Еразъм +“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с периода 2007—2013 г., което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области. „Еразъм +“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

Гаранция за младежта

Гаранцията за младежта е нов подход за борба с младежката безработица, който гарантира, че всички млади хора на възраст под 25 години — независимо дали са регистрирани в службите по заетостта или не — получават качествено конкретно предложение в рамките на 4 месеца, след като са напуснали формалното образование или са останали без работа. Това предложение трябва да бъде за работа, чиракуване, стаж или продължаващо обучение и да е съобразено с нуждите и положението на всеки.

Евроскола

Програма „Евроскола“ има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят ЕП, да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата му и дори да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни членки на ЕС прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург. Регионалното състезание в Благоевград ще излъчи следващите училища от България, които ще се включат в програмата. За участие са се записали 9 училища от трите области. В журито ще бъдат евродепутатите Мария Габриел (ЕНП), Антония Първанова (АЛДЕ) и Димитър Стоянов (Независими), Теодор Стойчев, и. д. ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент, Красимира Хаджикосева от Европа Директно Благоевград и Иван Андонов от Европа Директно Кюстендил.

За автора

Вашият коментар