Стипендии по програма за управление на културното наследство

Институтът към Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) представи второто издание на програмата за управление на културното наследство. Тя е предназначена за художници и визуални артисти (на възраст по-малко от 35 години) от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Като одобрените за програмата ще бъдат обучавани от международно награждавания полски художник Мирослав Балка.

Институтът на ЕИБ поема пътните разходи на артистите до и от Люксембург и Варшава, като всички кандидати ще получават стипендия в размер на 100 евро на ден. В края на постоянното пребиваване, на участника ще бъдат изплатени 1500 евро. А победителя ще може да се учи от Мирослав Балка.

Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят: CV (на английски език); Сканирано копие на паспорт, лична карта на заявителя, или друг документ, удостоверяващ законното му пребиваване в една от допустимите държави (на английски език); Мотивационно заедно с концепция за проект, предложен за осъществяване (максимум 500 думи, на английски); Портфолио и визуална документация на няколко произведения, които характеризират най-добре изкуството на кандидата (в PDF формат, четири страници формат А4 максимум); Имена и контакти на хора които са дали препоръки (най-малко двама), които са запознати с изкуството на заявителя.

Краен срок за кандидатстване: 09 май в полунощ (GMT +1 ).

За повече информация може да посетите посочения линк

За автора

Вашият коментар