Национална младежка среща Варна 2013 през юни

Национална среща на младите хора и младежките организации се подготвя за 6-та поредна година във Варна. Събитието е организирано по различни теми от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) и Община Варна. Темата на тазгодишната среща е неформалното образование (НФО) и неговия принос за развитие на специфични умения и компетенции у младите хора, които са от полза, както в професионален план, така и в изграждането на граждански компетенции и възпитаване на европейски ценности.
 
Същинската част на Националната среща ще се проведе в рамките на три дни и има за цел да обмени опит и виждания на младежките лидери в България относно начините за развитие на НФО и признаването на компетенциите от него.
 
НФО е основен инструмент, с който младежките организации осъществяват своята дейност. Младежките лидери, работници и лидери, познават този инструмент и неговия ефект върху младите хора във всички възможни направления на обществения живот, като социално включване, гражданско участие, възпитаване на ценности и права, и не само.
Неформалното образование съдейства за придобиването на специфични умения за заетост, от които младите хора имат нужда на пазара на труда. С оглед това, национална среща "Неформално образование" ще дискутира от една страна приноса на неформалното образование и переспективите за неговото развитие и признаване в нашата страна. И не само, в рамите на срещата ще гостуват лидери на националните младежки съвети на Южна Европа, както и борда на Европейски младежки форум. Така националната среща във Варна надхвърля националния обхват и ще съдейства за мултиплициране на резултатите на европейско ниво.
 
Сред съорганизаторите е Национален младежки форум – най-голямата младежка организация в България, чието създаване беше провокирано от националните срещи във Варна и сдружение "Чудно", известни от срещите във Варна с традиционната сутрешна йога на смеха. Тази година сдружение "Чудно" ще организира за участниците в срещата и гостите на Варна специална изненада, наречена "Лабиринт на сетивата".
 
За пореден път ще се проведе и Националното младежко изложение, което ще даде пространство за обмен на информация между младежки организации от цялата страна.

За автора

Вашият коментар