300 ученика от професионалните гимназии се включват в проект за кариерна ориентация

Фондация Бауерзакс стартира програма за ранна кариерна мотивация и ориентация, насочена към 300 ученика от професионалните гимназии в областите Пловдив и Пазарджик.

Основните цели на проекта са следните:

  • Повишаване мотивацията на младежите, включително от групи в неравностойно положение, за успешна професионална реализация
  • Осъществяване на ранна кариерна ориентация
  • Изграждане на устойчив модел за успешна трудова интеграция
  • Изграждане на партньорства между неправителствения сектор, професионалното образование и бизнеса.

Първата част от програмата е насочена към диагностика на меките умения (социални умения) на записалите се за участие ученици, чрез сертифицираната от университета в Кеймбридж иновативна система Self Awareness. Диагностиката е придружена от коучинг сесии за осъзнаване от учениците на техните силни страни и социални умения. Включилите се в програмата ученици ще получат и насоки как да приложат и развият своите меки умения, за да повишат конкурентоспособността си на пазара на труда.

Дейностите са планирани да се проведат през периода януари – април 2017 г.

Втората част от програмата е свързана с провеждането на организирани посещения в завода на „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД. Служители на компанията ще представят разнообразието от кариерни пътища за професионално развитие и необходимите компетенции и умения, търсени от компанията. Презентациите ще бъдат придружени от обиколка на завода и запознаване с реалната работна среда. Визитите ще бъдат еднодневни, като за целта ще бъдат сформирани групи от по 20 ученици.

Посещенията са предвидени да се проведат през периода май – юни 2017 г.

За повече информация относно проекта, планираните дейности и възможностите за включване на професионални училища в програмата – телефон +359878378941

 

Вашият коментар