Академично издание набира средства за иновации в образованието и науката

На 16-ти Декември от 18,30 часа в Националния студентски дом, зала „Галерия“ ще се състои премиерата на книгата „Стейкхолдър мениджмънт във висшето образование, науката и иновациите“.

Изданието ще представи проф. Сергей Игнатов, д.н.Самата книга – академично издание, подходящо за широк кръг заинтересовани страни от бизнеса, науката, публичния сектор и гражданското общество, се явява пилотна инициативата на Националния център за изследване на образованието и младежта – съвместен проект на Националното представителство на студентските съвети в Република България, Националния студентски дом, Лабораторията по математична химия към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Военно Издателство. 

Средствата, набрани от продажба на тиража, ще бъдат инвестирани в учредяването на стипендиантска програма за иновации в образованието и науката. Целта е да бъдат подкрепени млади хора – ученици, студенти, докторанти, с академични и приложни проекти и инициативи, имащи потенциала да променят качествено българското образование и да насърчат младите хора да се занимават с наука.

В изданието „Стейкхолдър мениджмънт във висшето образование, науката и иновациите“, първо по рода си за българския книжен пазар, посветено на партньорството между заинтересованите страни от публичния, частния, граждански и академичен сектор, са анализирани някои от най-значимите начинания в сферата на образованието и науката. Сред тях се нарежда създаването на финансовия инструмент за интегрирани инвестиции Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Стратегията за интелигентна специализация на научните изследвания и иновациите в България. Представен е и иновационният проект за развитие на връзките между бизнеса и висшето образование 

 За повече информация по темата следете събитието във Фейсбук: 

https://www.facebook.com/events/635959039846782

За автора

Вашият коментар