Кръгла маса на ПУ за диалог мужду институции и хора с увреждания

Кръгла маса за диалога между институциите и гражданите с увреждания организира ПУ „Паисий Хилендарски“

Кръгла маса на тема „Институциите в “диалог” с граждани с увреждания” организира на 30 април Катедра „Етнология“ към Философско-историческия факултет на ПУ  „Паисий Хилендарски”. Събитието е с начален час 11:00 ч. и ще се проведе в зала „КОМПАС“ в Ректората.

Форумът ще повдигне дискусия относно достъпността и ролята на сетивата и сензорността във взаимодействието между институции и граждани със затруднения. Във фокуса на кръглата маса ще бъдат политиките, които се прилагат спрямо хора със зрителни затруднения и начините, по които сетивата могат да присъстват при работата с хора със зрителни затруднения. 

Една от важните цели на кръглата маса ще бъде обсъждане и формулиране на решения и предложения по темата. Ще бъдат представени за обсъждане различни артефакти, част от бъдеща сензорна изложба-инсталация, и добри примери за преодоляване на достъпността до градска среда на хора със затруднения.

Участници в кръглата маса ще бъдат експерти по културно наследство, експерти от Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив, представители на институции като ОИ „Старинен Пловдив“, Дирекция „Социално подпомагане“, представители на неправителствени организации, студенти и докторанти, граждани със затруднения и др.

Програмата на събитието включва откриване и представяне на проект на млади учени „Сензорна етнография на града“, дискусия на тема „Институции, сетива и артефакти“ и формулиране на решения, които ще бъдат взети по време на събитието.

Проектът изследва как сетивата и сензорността се използват в отношенията между институциите и хората със затруднения. Очаквани резултати са подробна информация за работата на институциите с хора със зрителни затруднения и възможни предложения за подобряване на комуникацията между тях. 

За автора

Вашият коментар