За втора поредна годините ученици пътешестваха из света на биологията (СНИМКИ)

Събитието се организира от Биологическия факултет със съдействието на Студентски съвет към ПУ

На 23-ти март (събота) в Биологическия факултет на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" за втора поредна година се проведе ученическото състезание "Пътешествие в биологията". То включваше два независими етапа – теоретичен и практически. 

Първият теоретичен етап е предназначен за ученици от XI и XII клас. Състои се от индивидуално решаване на тест за два астрономични часа.  В него се включиха 66 участника. Учениците, получили на теста отлична оценка 5.50 – 6.00, могат да запишат желана от тях специалност в Биологическия факултет без полагане на кандидат-студентски изпит. 

Вторият етап е предназначен за ученици от IX до XII клас. Състои се от отборно решаване на общо три практически задачи в екипи от по трима ученици за 90 (деветдесет) минути. Във втория етап се включиха 17 отбора, които показаха задълбочени знания и формирани практически  умения за лабораторна работа. 
След оспорвана борба, на челните места бяха класирани:

  • 1-во място – отбор от Природоматематическа гимназия "Добри Чинтулов", гр. Сливен;
  • 2-ро място -отбор от Природоматематическа гимназия "Св. Климент Охридски", гр. Монтана
  • 3-то място- отбор от СУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. Пловдив.

Всички участници от останалите отбори получиха утешителни награди от организаторите и партньорите на състезанието! 

"Искаме да благодарим на всички ученици за нестихващия стремеж към знание и да ви пожелаем много успехи", обърнаха се от Биологическия факултет на ПУ" Паисий Хилендарски" в края на изпълнения със знания ден.  

На 07.04.2019 година предстои предварителен кандидат-студентски изпит по Биология, където отново учениците ще имат шанс да покажат своите знания и да кандидатстват за желана от тях специалност. 

За автора

Вашият коментар